Conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), contribuabilii trebuie să depună la Fisc, până la data de 10 mai, următoarele obligaţii fiscale:

1. Formularul 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal.

2. Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate

3. Plata taxei hoteliere

Informaţii privind obligaţiile fiscale

I. Formularul 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic  nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal.

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente, în raza cărora sunt arondaţi contribuabilii, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale, aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile  art. 156¹ din Codul fiscal.

Categoriile de contribuabili care trebuie să depună formularul 096 sunt persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Baza legală: Codul fiscal, art. 152 alin (7)

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 53/2012 din 20/01/2012

II. Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate

Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii şi  se plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, la bugetul local al unităţii administrativ – teritoriale în raza căreia îşi desfăşoară activitatea prestatorul, pe toată durata desfăşurării contractului, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei.

Din categoriile de contribuabili face parte orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România, în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate, realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

Baza legală: Codul fiscal, art. 270, pct. 164 (1) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobată prin H. G. nr. 44/2004.

III. Plata taxei hoteliere

Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

Depunerea Declaraţiei – DECONT  privind sumele încasate reprezentînd taxa hotelieră.

Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

Din categoriile de contribuabili fac parte unităţile de cazare.

Baza legală:

Codul Fiscal, art. 281, pct. 190 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobată prin H.G.  nr. 44/2004; anexa nr. 3 la Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 364 bis/2009.

Sursa: Indaco LEGE 4.6

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here