Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 16.10.2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a luat mai multe decizii privind dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, dar, în prezentul material, ne vom opri atenția doar asupra a două din deciziile pronunțate la data respectivă, decizii în legătură cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, decizii  pe care le considerăm de interes pentru cititorii noștri.
 
Astfel, prin Decizia nr. 71/16.10.2017 în dosarul nr.1336/1/2017 ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia I civilă în dosarul nr. 1734/107/2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, şi, în consecinţă, a stabilit că:
 
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, indicele de corecţie se aplică persoanelor al căror drept iniţial la pensie s-a născut ulterior intrării în vigoare a legii.
 
De asemenea, prin Decizia nr. 74/16.10.2017 în dosarul nr.1365/1/2017ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția I civilă în dosarul nr. 1526/111/2016 şi Curtea de Apel Piteşti – Secţia I civilă în dosarul nr. 1161/109/2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, şi, în consecinţă, a stabilit că:
 
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional absolvit după gimnaziu, în cadrul Școlii Militare de Muzică, astfel cum era reglementată prin Decretul nr. 198/1953 privind reorganizarea Şcolii Militare de Muzică, nu se asimilează stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv nu constituie vechime în serviciu pentru o persoană din sistemul de apărare națională”.
 
Menționăm că, după redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor mai sus menționate, Deciziile ÎCCJ nr. 71 și 74 , ambele din data de 16.10.2017  vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Potrivit art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunţării deciziei, iar pentru celelalte instanţe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Care este conținutul textelor legale menționate de instanța supremă în Deciziile nr. 71 și 74 , ambele din data de 16.10.2017?
 
Art. 170 din Legea nr. 263/2010:

  • (1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condițiile art. 95 se aplică un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anul 2011.
  • (2) Începând cu anul 2013, câștigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică.
  • (3) Indicele de corecție se aplică o singură dată, la înscrierea inițială la pensie.
    • (3 indice 1) În situația în care indicele de corecție rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (1) și (2) este mai mic decât cel precedent calculat, se păstrează acesta din urmă.
  • (4) Punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării indicelui de corecție reprezintă punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului pensiei.
 
Art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010: (1)  În  sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul: (…) a fost elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu excepția liceului militar (…).
 
 Art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:(…) vechimea în serviciu – perioada în care o persoană din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională s-a aflat în una dintre următoarele situații:(…) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituții militare de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pentru formarea cadrelor militare/polițiștilor/funcționarilor publici cu statut special, cu excepția învățământului liceal (…).

Ai nevoie de Codul de procedură civilă? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here