24 August, 2019

Hotărârea OCJR nr. 4/2014 pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic

Hotărârea Ordinului Consilierilor Juridici din România nr. 4/2014 pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 452 din 20.06.2014 (M.Of. nr. 452/2014).

În vigoare de la 20.06.2014

Având în vedere:

-
 prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,
- prevederile Statutului profesiei de consilier juridic,
- Congresul Ordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici membre ale Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) întrunit statutar în data de 18 aprilie 2010 în care s-a hotărât schimbarea denumirii Federaţiei, schimbarea siglei Federaţiei, schimbarea denumirii organelor de conducere şi a organelor de specialitate, modificarea numărului vicepreşedinţilor şi arondarea teritorială,
- Congresele Ordinare ale Colegiilor Consilierilor Juridici membre ale Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) întrunite statutar în data de 15 ianuarie 2011 şi 17 martie 2012 în care s-a hotărât modificarea însemnelor corpului profesional şi s-a stabilit modalitatea şi data de implementare a acestora,
Congresul Ordinar al Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) h o t ă r ă ş t e:

Art. I.
Statutul profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2004, se modifică după cum urmează:

1.
 În tot cuprinsul statutului, sintagma “Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România” (având prescurtarea U.C.C.J.R.) se înlocuieşte cu sintagma “Ordinul Consilierilor Juridici din România” (având prescurtarea O.C.J.R.), sintagma “Comisia metodologică de organizare şi exercitare a profesiei de consilier juridic” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia metodologică de îndrumare profesională”, sintagma “Biroul executiv” se înlocuieşte cu sintagma “Comitetul coordonator”, sintagma “Comisia centrală de cenzori” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia de cenzori” şi sintagma “Comisia centrală de disciplină” se înlocuieşte cu “Comisia de disciplină”.

2.
 Articolul 68 va avea următorul cuprins:
Art. 68.
(1) Organele de conducere ale O.C.J.R. sunt:
a) Congresul (format din toţi delegaţii Colegiilor teritoriale membre);
b) Consiliul (format din toţi decanii Colegiilor teritoriale membre);
c) Comitetul coordonator (format din preşedinte, primvicepreşedinte şi vicepreşedinţi);
d) Comisia de cenzori.
(2) În cadrul O.C.J.R. funcţionează următoarele organe de specialitate:
a) Comisia de disciplină;
b) Comisia metodologică de îndrumare profesională;
c) secretarul general;
d) trezorierul;
e) aparatul tehnico-administrativ al O.C.J.R.”

3.
 Articolul 78 va avea următorul cuprins:
Art. 78.
Vicepreşedinţii O.C.J.R. sunt în număr de 7 şi sunt înlocuitori ai preşedintelui, în lipsa prim-vicepreşedintelui, în ordinea stabilită de către acesta.”

4.
 Articolul 79 va avea următorul cuprins:
Art. 79.
Vicepreşedinţii zonali coordonează activitatea membrilor Federaţiei, conform arondării teritoriale, astfel:
a) zona I: Bucureşti/Călăraşi/Giurgiu/Ialomiţa/Ilfov/Teleorman/Constanţa/Tulcea;
b) zona II: Bacău/Botoşani/Brăila/Galaţi/Iaşi/Neamţ/Vaslui/Vrancea/Suceava;
c) zona III: Bihor/Bistriţa-Năsăud/Cluj/Harghita/Maramureş/Mureş/Satu Mare/Sălaj;
d) zona IV: Alba/Arad/Caraş-Severin/Dolj/Gorj/Hunedoara/Mehedinţi/Olt/Timiş;
e) zona V: Argeş/Braşov/Buzău/Covasna/Dâmboviţa/Prahova/Sibiu/Vâlcea”.

5.
 Articolul 88 va avea următorul cuprins:
Art. 88.
Însemnele corpului profesional, sigla, modelul ştampilei şi al timbrului sec al O.C.J.R., modelul ştampilei pentru preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii O.C.J.R., modelul ştampilei pentru Comisia de cenzori (preşedinte comisie), Comisia de disciplină (preşedinte comisie), Comisia metodologică de îndrumare profesională (preşedinte comisie), secretar general şi trezorier O.C.J.R., modelul ştampilei şi al timbrului sec al Colegiului teritorial, modelul legitimaţiei consilierului juridic, tip card, modelul ştampilei personalizate a consilierului juridic, modelul parafei şi al insignei consilierului juridic, modelul ştampilei societăţii profesionale, precum şi modelul împuternicirilor de reprezentare juridică pentru consilierul juridic, pentru societăţi profesionale şi de substituire între societăţi profesionale sunt cuprinse în anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din prezentul statut.”

Hotărârea OCJR nr. 4/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Free Images

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu