Hotărârea nr. 9/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din 7 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 8/2015).

În vigoare de la 07.01.2015

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 13 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin. (1) lit. d) şi e) şi ale art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 22 decembrie 2014, hotărăşte:

Art. 1.

Pentru anul 2015 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:

A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data prezentei hotărâri:

– 410 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

– 170 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

– 250 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

– 350 lei – pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015:

– 1.410 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

– 1.170 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

– 750 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

– 2.350 lei – pentru persoanele juridice.

Art. 2.

Pentru anul 2015 cotizaţiile variabile se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2014, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, după cum urmează:

1. pentru persoane fizice: – o cotă de 0,4%;

2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,4%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro – 1.000.000 euro, o cotă de 0,75%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,1%.

Art. 3.

(1) În anul 2015 plata cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de membrii Camerei Consultanţilor Fiscali – persoane fizice şi persoane juridice – se efectuează până la data de 15 martie 2015. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.

(2) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi – persoane fizice – se calculează din luna următoare înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.

(3) Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 4.

(1) Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali – persoane fizice şi persoane juridice – au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declaraţia privind veniturile realizate în anul precedent de raportare, conform anexei.

(2) În cazul în care consultanţii fiscali – persoane fizice active – nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei, în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 februarie a anului în curs.

(3) Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei, până la data de 15 februarie a anului în curs.

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here