Hotărârea CCF nr. 7/2015 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 734 din 1 octombrie 2015 (M.Of. nr. 734/2015).

În vigoare de la 01.10.2015

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 23 septembrie 2015, hotărăşte:

Art. 1.

(1) Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2015, denumit în continuare examen, va avea loc în municipiul Bucureşti în data de 7 noiembrie 2015.

(2) Locul de desfăşurare a examenului se vor publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 2 noiembrie 2015.

Art. 2.

Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3.

(1) Înscrierile la examen se fac în perioada 5 octombrie 2015-26 octombrie 2015 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti.

(2) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014.

(3) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014.

[Continuare…]

Ai nevoie de Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here