Guvernul a adoptat, luni, Hotărârea care prevede măsurile de prevenire, dar și de amendare pentru neregulile din starea de alertă, Hotărârea nr. 25  din 18.05.2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

În anexa Hotărârii sunt prevăzute toate măsurile, cum ar fi obligativitatea purtării măștii de protecție în spaâiile publice și obligativitatea angajatorilor de a a sigura toate măsurile la locul de muncă al salariaților.

 1. Se consideră necesară instituirea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne.
 2. Se dispune organizarea activității instituțiilor și autorităților publice, precum și operatorilor economici publici și privați și profesioniștilor, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să se ia măsuri pentru:
  • asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu și vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;
  • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;
  • respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space) și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier;
  • decalarea programului de lucru, pentru entitățile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minim 20% din personal.

În privința celor care se întorc din străinătate, casrantina nu mai este obligatorie în spațiile special amenajate.

 1. În contextul situației epidemiologice de la nivel național se propune menținerea măsurii carantinării/izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, cu excepția persoanelor care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru carantina/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia și care pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale.
 2. Se propune introducerea în carantină instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și obligarea de a suporta contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada carantinei instituționalizate, a persoanelor care nu respectă măsurile de carantină/izolare la locuință/altă locație.

Se redeschid muzeele, bibliotecile, diferite activități culturale și sportive.

 1. Consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise.
 2. Hotărăște exceptarea de la prevederile pct. 14 astfel:
  • activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății;
  • activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producției de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, a centrelor și/sau a căminelor culturale și a altor instituții de cultură, precum și evenimentele culturale în aer liber și festivalurile publice și private se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății.

17.Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului sau al ministrului mediului, apelor și pădurilor, după caz.

18.Se propune interzicerea participării la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 8 persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială.

În privința deplasărilor în interiorul și în afara localității:

19.Consideră necesară interzicerea circulației în interiorul localităților a persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

20.Se propune interzicerea deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane, cu următoarele excepții:

  • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
  • deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
  • deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
  • deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
  • deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;
  • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
  • deplasarea pentru activități recreative sau sportive individuale desfășurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului sau al ministrului mediului, apelor și pădurilor, după caz;
  • deplasarea pentru participarea la evenimente familiale cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
  • deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
  • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, care nu se pot achiziționa din localitatea de domiciliu / reședință.

Se redeschid cabintele stomatologice, magazinele mai mici de 15.000 mp, piscine exterioare, ș.a.

 1. Se consideră necesar ca activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici să fie suspendate, cu excepția următoarele categorii:
  • activitatea desfășurată în centrele comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare.
  • activitatea de vânzare a produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
  • activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului;
  • activitatea desfășurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curățătorii de haine și centrele de îngrijire personală, precum și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală.

34.1. Propune suspendarea activității operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine, activități de tratament balnear, locuri de joacă și săli de jocuri, cu excepția activităților de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și care respectă condițiile de siguranță sanitară.

34.2. Propune suspendarea activității operatorilor economici care desfășoară activități de administrare plaje sau ștranduri/piscine exterioare.

 1. Se propune instituirea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice, operatorii economici și profesioniști de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne.
 2. Consideră necesară instituirea obligativității desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID de a organiza activitatea, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
 3. Propune instituirea obligației operatorilor economici care desfășoară activități de îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis, de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și ministrului sănătății.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here