Hotărârea ASF nr. 19/2015 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 22 aprilie 2015 (M.Of. nr. 271/2015).

În vigoare de la 22.04.2015

În baza prevederilor art. 251 alin. (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 1 aprilie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta hotărâre.

Art. 1.

(1) Contribuţia asigurătorilor care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, denumită în continuare asigurarea RCA, la Fondul de protecţie a victimelor străzii, denumit în continuare Fond, aferentă anului 2015, este stabilită la cota procentuală de 2,00% din volumul primelor brute încasate pentru această asigurare.

(2) Sumele ce reprezintă contribuţia asigurătorilor RCA la Fond se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat sau până în următoarea zi lucrătoare. În documentele de plată a contribuţiilor la Fond trebuie să se precizeze perioada pentru care se efectuează virarea acestora.

Art. 2.

(1) Pentru nevirarea la termen a contribuţiilor la Fond se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit reglementărilor legale aplicabile în materia colectării creanţelor bugetare.

(2) Majorările de întârziere se virează în contul Fondului.

(3) Documentele de plată privind majorările de întârziere trebuie să precizeze perioada pentru care se efectuează virarea acestora.

Art. 3.

(1) Fondul are obligaţia urmăririi încasării contribuţiei, respectării prevederilor legale privind calculul contribuţiei datorate, precum şi al majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a acesteia.

(2) Fondul va prezenta Autorităţii de Supraveghere Financiară, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului expirat, raportarea cu privire la contribuţia la Fond şi la majorările de întârziere datorate.

Art. 4.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 12/2014 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 25 martie 2014.

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

Bucureşti, 15 aprilie 2015.

Nr. 19.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here