Hotărârea nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial nr. 144 din 26 februarie 015 (M.Of. nr. 144/2015).

În temeiul prevederilor:

– art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 15 alin. (3) şi art. 41 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 19 februarie 2015, hotărăşte:

Art. I.

Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 15 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 3, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu următorul cuprins:

(7) Auditorii financiari persoane fizice şi juridice care solicită înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari în primul semestru al anului achită integral cotizaţia pentru anul respectiv, conform art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (1) şi (2).

(8) Auditorii financiari care solicită înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari în cel de-al doilea semestru al anului achită cotizaţia fixă anuală pentru anul respectiv, în cuantum de:

a) auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei;

b) auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei;

c) auditorii financiari persoane juridice: 550 lei.

(9) Cotizaţia fixă anuală la care se face referire la alin. (8) se achită la momentul depunerii documentelor de înscriere în Registrul public al auditorilor financiari.

(10) Pentru obţinerea vizei anuale înainte de data de 31 martie a fiecărui an, auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice şi persoane juridice, după caz, achită prima tranşă din cotizaţia fixă, conform art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (1), şi integral cotizaţia fixă, conform art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (2).”

[Continuare…]

Ai nevoie de Hotărârea nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here