Hotărârea nr. 8/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 14/2021 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali a intrat în vigoare de la 07 iunie 2022.

Potrivit acesteia, în cazul retragerii calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali, cotizaţia fixă se calculează, potrivit alin. (3), inclusiv pentru luna în care s-a emis decizia de retragere a calităţii de membru.

De asemenea, în cazul pierderii calităţii de membru, ca urmare a decesului persoanei fizice sau a dizolvării persoanei juridice şi a radierii acesteia din registrul comerţului, toate obligaţiile acestor persoane fizice sau juridice, existente în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali, se anulează prin decizie a directorului executiv, indiferent de data operării radierii în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, pe baza informaţiilor cunoscute.

Distribuirea sumelor încasate de la membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în evidenţa analitică a membrilor, în vederea stingerii obligaţiilor, se face pentru fiecare beneficiar al plăţii, pe tipuri de cotizaţii, fixe sau variabile, cu respectarea următoarelor reguli:

a) dacă la data plăţii beneficiarul acesteia are înregistrate în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali cotizaţii de plată restante şi/sau curente, iar suma plătită este mai mică sau egală cu totalul obligaţiilor, distribuirea sumei plătite se face în ordinea vechimii scadenţei cotizaţiilor, iar în cazul cotizaţiilor cu aceeaşi dată scadentă distribuirea se face mai întâi pe cotizaţie fixă şi apoi pe cotizaţie variabilă;

b) dacă suma plătită este mai mare decât suma totală a cotizaţiilor restante şi/sau curente, diferenţa rămasă se distribuie pe cotizaţie fixă;

c) dacă la data plăţii beneficiarul acesteia nu are înregistrate în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali obligaţii datorate, restante sau curente, distribuirea sumei încasate se face pe cotizaţie fixă;

d) ori de câte ori în evidenţa analitică a membrilor, la un tip de cotizaţie, se constată existenţa unei sume distribuite în plus faţă de cotizaţia datorată şi, concomitent, o cotizaţie nestinsă de alt tip se procedează din oficiu la stingerea acesteia din urmă, prin compensare în limita sumei distribuite în plus;

e) stingerea obligaţiilor membrilor se face cu data plăţii, aşa cum este aceasta evidenţiată în documentul de plată;

f) pentru realizarea electronică a distribuirii şi stingerii, Camera Consultanţilor Fiscali poate stabili utilizarea de către membri a unui identificator unic al acestora, în calitatea lor de beneficiari ai plăţii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here