25 Martie, 2019

Hotărârea CAFR nr. 32/2014 pentru modificarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 32/2014 pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 378 din 22.05.2014 (M.Of. nr. 378/2014).

În vigoare de la 22.05.2014

În temeiul prevederilor:

-
 art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernuluinr. 433/2011;
- art. 23 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi dinRegistrul public al auditorilor financiari,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 24 aprilie 2014, h o t ă r ă ş t e:

Art. I.
Registrul public al auditorilor financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 12 februarie 2014, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II.
(1) Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. III.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Horia Neamţu

Bucureşti, 24 aprilie 2014.
Nr. 32.

Anexa Hotărârii CAFR nr. 32/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Free Images

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu