Hotărârea Guvernului nr. 955/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 764 din 09.12.2013 (M.Of. nr. 764/2013).
În vigoare de la 09.12.2013
Având în vedere Decizia Comisiei Europene din data de 25 octombrie 2013 [C(2013) 7177 final] privind prelungirea până la data de 30 iunie 2014 a hărţii ajutoarelor regionale 2007-2013,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic.
Hotărârea Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 august 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Perioada de valabilitate a schemei în care se pot emite acorduri pentru finanţare, prevăzută la alin. (1), se prelungeşte până la 30 iunie 2014.”

2. La articolul 4 alineatul (1)litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2012-30 iunie 2014;”.

3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Bugetul total maxim al schemei prevăzut la alin. (1) se suplimentează cu 160 milioane lei, respectiv cu echivalentul a 35 milioane euro.”

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 5.
Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 15, numărul mediu anual fiind de 5.”

5. La articolul 16litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care nu se îndeplinesc criteriile prevăzute de prezenta schemă, întreprinderea nu respectă termenul de răspuns la solicitarea de informaţii pentru completarea cererii de acord pentru finanţare prevăzut la lit. b) sau a expirat perioada de valabilitate a schemei în care se pot emite acorduri pentru finanţare.”
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor
publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

Bucureşti, 4 decembrie 2013.
Nr. 955.
Legislaţia românească este accesibilă gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here