Hotărârea Guvernului nr. 81/2015 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 17 februarie 2015 (M.Of. nr. 123/2015).

În vigoare de la 17.02.2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Pentru anul 2015, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 350 milioane lei.

2. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

Art. 271.

Finanţatorii care nu au transmis cererile de înscriere în Program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica în legătură cu finanţările acordate în cadrul Programului, precum şi valoarea estimată a garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul Programului în termenul prevăzut la art. 27, le pot transmite F.N.G.C.I.M.M. şi M.F.P. până la 2 martie 2015.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Bucureşti, 10 februarie 2015.

Nr. 81.

Ai nevoie de Normele privind aplicarea Programului RABLA? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here