Hotărârea Guvernului nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 756 din 9 octombrie 2015 (M.Of. nr. 756/2015).

În vigoare de la 09.10.2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.

Se aprobă Strategia naţională pentru competitivitate 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 775.

ANEXĂ

STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPETITIVITATE 2015-2020

Septembrie 2015

1. Introducere

Strategia naţională pentru competitivitate (SNC) reprezintă un document strategic al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului elaborat prin consultări atât cu mediul privat, cât şi cu ministerele de linie (în special cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice), pentru corelarea intervenţiilor dedicate competitivităţii, având în vedere domeniile naţionale de excelenţă, inclusiv din perspectiva dimensiunii teritoriale şi a dezvoltării rurale, a dezvoltării pieţei muncii şi factorului uman.

Strategia naţională pentru competitivitate izvorăşte din dezideratul de a construi pe baze strategice un viitor mai bun pentru economia românească şi pentru români în general. Prin viziunea, priorităţile şi obiectivele propuse, acest document strategic oferă o soluţie pentru dezvoltarea economică în România pe termen scurt şi mediu, soluţie care să permită depăşirea obstacolului de a valorifica un potenţial competitiv recunoscut pe piaţă, dar incomplet pus în valoare pentru a crea valoare adăugată şi prosperitate sau ceea ce se mai numeşte “capcana ţărilor cu venituri medii”. Succesul Strategiei va putea fi validat dacă România se va afla în situaţia de a se poziţiona competitiv foarte aproape de sau chiar în grupul ţărilor avansate la orizontul 2020.

Strategia reprezintă un document de politică publică în domeniul competitivităţii, care este structurat în următoarele secţiuni principale:

 • contextul competitiv al economiei României, în cadrul căruia sunt analizate provocările la care această strategie va încerca să răspundă, în principal în perioada 2015-2020;
 • definirea viziunii şi priorităţilor Strategiei, împreună cu obiectivele pentru realizarea acestora;
 • operaţionalizarea Strategiei prin definirea direcţiilor de acţiune şi a rezultatelor aşteptate, împreună cu indicatorii de măsurare, a implicaţiilor bugetare şi juridice, a procedurilor de monitorizare şi evaluare, a sarcinilor instituţiilor implicate în procesul de implementare.
 • Următorii şapte ani vor fi critici pentru dezvoltarea economică a României, iar priorităţile strategice ale ţării, stabilite în prezentul document, sunt menite să creeze condiţiile propice ca România să poată concura eficace cu restul ţărilor din Europa. Provocările-cheie la care această strategie încearcă să răspundă includ:
 • reglementarea mediului de afaceri;
 • încrederea (lipsa de colaborare) între actorii de pe piaţă (firme, instituţii, autorităţi);
 • antreprenoriatul (demografia, structura, rezilienţa mediului de afaceri);
 • resursele umane şi educaţia (masa critică şi calitatea forţei de muncă);
 • inovarea (cererea şi oferta de produse ale cercetării, masa critică de cercetători şi firme inovative);
 • creativitatea (cultura antreprenorială, comunitatea de inovare);
 • eficienţa (utilizarea resurselor);
 • excelenţa (sectoare prioritare şi competitivitate internaţională).

Obiectivul SNC este să integreze aceste provocări într-o viziune coerentă, pe termen mediu, suport pentru pachetul de iniţiative şi acţiuni care vor conduce la implementarea ei în perioada 2015-2020, în concordanţă cu domeniile prioritare strategice ale României, mai ales în direcţiile cercetării şi inovării, ocupării şi dezvoltării regionale, prin activităţi agricole şi industriale competitive.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here