14 Noiembrie, 2019

HG nr. 614/2015 pentru modificarea Normelor de acordare a voucherelor de vacanţă

Hotărârea Guvernului nr. 614/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 591 din 6 august 2015 (M.Of. nr. 591/2015).

În vigoare de la 6 august 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Legea nr. 173/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.

Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La normele metodologice, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 2.

(1) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă stabilesc de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţii sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii beneficiarilor contractarea achiziţionării voucherelor de vacanţă cu unităţile emitente, precum şi forma suportului acestora, respectiv suport electronic şi/sau hârtie.”

2. La normele metodologice, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 3.

(1) Angajatorii, după caz, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau reprezentanţii beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanţă sub forma voucherelor de vacanţă, care să prevadă:

a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanţă şi nivelul sumelor care se acordă beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanţă, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor;

b) categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanţă;

c) forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanţă, respectiv suport electronic şi/sau hârtie.

(2) În cazul personalului contractual şi funcţionarilor publici din instituţiile bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanţă se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

3. La normele metodologice, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 4.

Contractul pentru achiziţionarea voucherelor de vacanţă, încheiat între angajator şi unităţile emitente, va cuprinde următoarele clauze:

a) necesarul estimat anual de vouchere de vacanţă;

b) costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanţă pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum şi costul emiterii voucherului de vacanţă pe suport hârtie ori electronic, după caz;

c) informaţii cu privire la unităţile afiliate la care beneficiarii pot folosi voucherele de vacanţă;

d) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului;

e) modul de administrare şi utilizare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, inclusiv modul în care beneficiarul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii;

f) obligaţia angajatorilor de a colecta de la salariaţii lor şi de a transfera către unităţile emitente toate datele personale şi informaţiile referitoare la salariaţi care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

g) obligaţia unităţilor emitente de a păstra în condiţii de siguranţă datele primite de la angajatori şi de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;

h) obligaţia angajatorilor de a instrui salariaţii să nu vândă şi să folosească voucherele de vacanţă doar cu scopul de a achiziţiona serviciile prevăzute la art. 23, de la unităţile afiliate;

i) alte clauze considerate necesare de către părţi.”

[Continuare…]

Ai nevoie de Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Un comentariu

  • Răspunde
    Ion
    iulie 8 2019

    M-am pensionat pe data de 20.06.2019. Am fost functionar public la finante. Am dreptul la vouchere pentru 01.01.-31.05.2019. Care este legea, articolul si alineatul. Multumesc!

Scrie un comentariu