Hotărârea Guvernului  nr. 49/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2015 (M.Of. nr. 86/2015).

În vigoare de la 02.02.2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.

Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 2.

(1) Începând cu data de 1 februarie 2015, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi, după caz, de furnizorii de dispozitive medicale în condiţiile actelor normative în vigoare.

(2) Până la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat pot fi utilizate şi documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu a fost emis cardul naţional fac dovada calităţii de asigurat pe baza documentelor prevăzute la art. 212 alin. (1) din aceeaşi lege, până la data la care asiguratul intră în posesia cardului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia.

(4) Informaţiile privind emiterea cardului naţional se verifică prin intermediul serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html. “

(5) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, fac dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă. Adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni se eliberează asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate la care acesta este luat în evidenţă. Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei, va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind refuzul cardului, precum şi de cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost distribuit.

(6) Casele de asigurări de sănătate vor elibera cardurile naţionale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor, inclusiv celor care au refuzat iniţial primirea cardului naţional.

(7) Casele de asigurări de sănătate asigură, potrivit Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, păstrarea şi arhivarea cardurilor naţionale refuzate, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se procedeze la distrugerea acestora.”

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

 

3 COMENTARII

 1. Doresc sa fac osesizare referitor la obtinerea cardului european de sanatate, pentru care am vazut precizari ca este gratuit pentru cetatenii romani asigurati.
  De la sediile CASMB atat din strada Titeica cat si din strada Matei Dumitru, mi s-a cerut o suma de bani, echivalentul asigurarii pe 6 luni in urma si 6 luni pe viitor, in conditiile in care fiica mea este persoana asigurata in tara, sub 26 ani, persoana fara venituri.

  Mai grav este ca nici un functionar de la CASMB de la ambele locatii nu stiut sa imi numeasca articolul din lege in baza careia sa imi se solicite respectiva suma de bani. Ca daca ar fi fost legal as fi platit-o.
  Si rasul rasului este ca am solicitat Presedintelui CASMB o audienta, care nu mi-a fost acordata, semn ca acest lucru este un abuz !
  Ce ma sfatuiti sa fac ?
  Cu respect,
  Victoria Plosceanu

 2. Buna seara! Imi puteti spune, va rog, daca este legal sa mi se opreasca de catre CNAS cardul de sanatate si sa fiu obligata sa platesc ultimele 6 luni ca sa-l pot ridica, in conditiile in care foarte multe persoane in aceeasi situatie ca mine ( neasigurati de cativa ani) au primit deja cardul acasa, prin posta, fara sa plateasca absolut nimic?!?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here