Hotărârea Guvernului nr. 358/2015 privind declasificarea documentelor emise de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, publicată în Monitorul Oficial nr. 427 din 16 iunie 2015 (M.Of. nr. 427/2015)

În vigoare de la 16.06.2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 24 alin. (4) şi (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 19 şi 20 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Se aprobă declasificarea documentelor conţinând informaţii clasificate secrete de stat, nivel strict secret, care au fost emise anterior datei de 31 decembrie 1989 de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 1, întrucât termenele de păstrare au fost depăşite, iar dezvăluirea informaţiilor nu aduce prejudicii siguranţei naţionale.

Art. 2.

Se aprobă declasificarea documentelor conţinând informaţii clasificate secrete de stat, nivel secret, care au fost emise anterior datei de 31 decembrie 1989 de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 2, întrucât termenele de păstrare au fost depăşite, iar dezvăluirea informaţiilor nu aduce prejudicii siguranţei naţionale.

Art. 3.

Documentele care conţin informaţii declasificate prevăzute la art. 1 şi 2 vor fi gestionate şi consultate în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.

Art. 4.

Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat, care deţin în păstrare copii ale documentelor prevăzute la art. 1 şi 2 vor lua măsuri pentru suprimarea sau schimbarea marcajelor de clasificare şi pentru scoaterea acestor documente de sub incidenţa reglementărilor protective prevăzute de lege.

Art. 5.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-Ministru, Victor-Viorel Ponta

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 358.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here