Hotărârea Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08, republicarea 1 din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 300 din 24.04.2014 (M.Of. nr. 300/2014).
În vigoare de la 01.01.2011
Art. 1.
Se aprobă structura Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.
Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigură identificarea, ierarhizarea şi codificarea ocupaţiilor din economia României.
Art. 3.
La elaborarea COR se au în vedere următoarele principii:
a) principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective, potrivit căruia constituirea categoriilor de clasificare se face în concordanţă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanţei lor pentru activitatea practică;
b) principiul omogenităţii în constituirea categoriilor de clasificat – grupe, subgrupe – potrivit căruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseşte un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt în principal următoarele: nivelul de educaţie şi formare profesională; nivelul competenţelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile; gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi; felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate;
c) principiul univocităţii grupării unităţilor, care presupune şi impune repartizarea fiecărei unităţi de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor şi unităţilor de clasificat;
d) principiul actualităţii, care presupune luarea în considerare a celor mai noi ocupaţii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv a optimizării şi economicităţii folosirii codurilor;
e) principiul stabilităţii pe o perioadă mai îndelungată de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care să permită adaptarea permanentă a clasificării la noile condiţii de dezvoltare economico-socială;
f) principiul folosirii multilaterale a clasificării pe diverse structuri organizatorice şi activităţi, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetări statistice naţionale şi internaţionale.
Art. 4.
COR este structurată pe 5 niveluri de clasificare, după cum urmează:
a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9;
b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de bază; codificarea grupelor de bază se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
e) nivelul V face posibilă detalierea la nivel de ocupaţie; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.
Art. 5.
Orice ocupaţie are un cod format din 6 cifre, astfel:
a) prima cifră corespunde codului grupei majore;
b) primele două cifre corespund codului subgrupei majore;
c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore;
d) primele 4 cifre corespund codului grupei de bază;
e) ultimele două cifre, din cele 6, corespund codului ocupaţiei.
Art. 6.
COR cuprinde următoarele 10 grupe majore:
a) grupa majoră 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori;
b) grupa majoră 2: Specialişti în diverse domenii de activitate;
c) grupa majoră 3: Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic;
d) grupa majoră 4: Funcţionari administrativi;
e) grupa majoră 5: Lucrători în domeniul serviciilor;
f) grupa majoră 6: Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit;
g) grupa majoră 7: Muncitori calificaţi şi asimilaţi;
h) grupa majoră 8: Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente;
i) grupa majoră 9: Muncitori necalificaţi;
j) grupa majoră 0: Forţele armate.
HG nr. 1352(r1)/2010 este accesibilă integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here