Sistemul de finanțare a căminelor pentru bătrâni nu mai este funcțional, susține Guvernul într-un proiect de modificare a legii privind asistența persoanelor vârstnice. Executivul vrea să dea o ordonanță de urgență prin care să completeze Legea nr. 17/2000, astfel încât centrelor de îngrijire bătrâni să li se aloce sume suplimentare. Bugetul estimat pentru aceste cheltuieli în plus este de peste 16.000.000 lei anual.

În acest moment, legislația prevede că autoritățile publice locale sunt obligate să asigure serviciile de îngrijire personală acordate la domiciliu sau în centre rezidențiale pentru persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea. Aceste servicii se adresează persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentrua realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi. 

Îngrijirile se pot acorda la domiciliu, în centre rezidențiale, în centre de zi, la sediul persoanei care acordă serviciul și în comunitate. Cele mai multe astfel de solicitări sunt din partea bătrânilor care au nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu. Guvernul susține, în expunerea de motive a proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea legii privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, că autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează aceste centre, se confruntă cu mari dificultăți financiare:

Chiar în situația în care persoana vârstnică plătește în întregime contribuția stabilită de consiliul local, cheltuielile de funcționare până la nivelul standardului de cost rămân neacoperite, deoarece în costul mediu lunar de întreținere stabilit de consiliul local, în baza căruia se percepe contribuția persoanei vârstnice, nu sunt incluse cheltuielile cu personalul.”

Acest articol de lege, dar și altele, se vor modifica, astfel încât cei care au posibilități financiare să poată achita integral costul serviciilor, iar cei care au venituri reduse, să fie ajutați să acopere diferențele cu bani de la bugetul de stat.

Art. 25. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor.”

Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei. Familia beneficiază de program redus dacă are în îngrijire o persoană dependentă.

Art. 13. Alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Soțul și rudele care au în îngrijire  persoană vârstnică dependentă pot beneficia de program redus de lucru, de o jumătate de normă, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealaltă jumătate de normă din bugetul local, corespunzător salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Timpul cât soțul și rudele au fost încadrate în aceste condiții se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu normă întreagă.”

Guvernul vrea ca dezbaterea proiectului să se facă în procedură de urgență, imediat după vacanța parlamentară, adică în cel mult o lună de zile de la reluarea activității Senatului.

Ai nevoie de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here