Persoanele fizice și juridice care aveau datorii la stat la finele anului 2018 vor beneficia de facilități fiscale pentru plata datoriilor, a anunțat, după ședința de Guvern, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici.

Potrivit Ordonanței Guvernului privind instituirea unor facilități fiscale, măsurile sunt împărțite pe categorii: persoanele fizice și juridice cu datorii mai mari de 1 milion de lei, persoane fizice și juridice cu datorii de sub 1 milion de lei. În cazul datoriilor mai mici de 1 milion de lei, vor fi anulate accesoriile, dacă obligațiile bugetare principale sunt achitate până la 30 noiembrie 2019. În privința persoanelor fizice și entităților fără personalitate juridică se aplică măsura anulării dobânzilor și penalităților indiferent de cuantumul datoriilor acumulate către bugetul de stat, dacă achită obligațiile principale până la data de 30 noiembrie 2019.

Măsurile vor fi aplicate fără discriminare persoanelor fizice, companiilor private și de stat, organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice și unităților administrativ-teritoriale.

Pentru datornicii cu obligații bugetare restante de sub 1 milion de lei, facilitățile sunt următoarele:

A. Anularea tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la de 31 decembrie 2018, administrate de ANAF, cu următoarele condiții:

– stingerea până la 30 noiembrie 2019 a obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018;

– stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor a obligațiilor bugetare principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 30 noiembrie 2019,

– depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;

– depunerea, până la data de 30 noiembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.

B. Anularea tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadență anterioară datei de 31 decembrie 2018 , administrate de ANAF, cu următoarele condiții:

– declarația rectificativă să fie depusă până la data de 30 noiembrie 2019;

– obligația individualizată în declarația rectificativă să fie stinsă până la aceeași dată (30 noiembrie 2019)

– stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor a obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 30 noiembrie 2019;

– depunerea tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor;

– depunerea cererii de anulare a accesoriilor până la data de 30 noiembrie 2019

C. Anularea tuturor accesoriilor, aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată, administrate de ANAF, cu următoarele condiții:

– obligațiile bugetare principale au fost stinse până la 31 decembrie 2018;

– accesoriile aferente obligațiilor menționate anterior sunt datorate și nestinse la 31 decembrie 2018;

– stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor a obligațiilor bugetare principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 30 noiembrie 2019

– depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;

– depunerea, până la data de 30 noiembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.

D. Anularea tuturor accesoriilor, aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018, stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecția fiscală din cadrul ANAF, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, cu următoarele condiții:

– diferențele de obligații principale să fie achitate în termenul de plată stabilit prin decizia de impunere;

– cererea să fie depusă în 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

De asemenea și contribuabilii la care urmează a începe inspecția fiscală în primele 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență pot depune declarații rectificative iar, prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, acestea vor fi luate în considerare de organul fiscal. Această măsură are ca scop acordarea posibilității contribuabililor de a beneficia de facilitatea fiscală prevăzută la lit. B, având în vedere că potrivit Codului de procedură fiscală eventualele declarații rectificative depuse de contribuabili pe perioada inspecției fiscale nu se iau în considerare de organul fiscal.

Facilitățile prevăzute la lit. A – D sunt aplicabile și de alte autorități sau instituții publice care administrează obligații bugetare (ex. A.F.M.), în sensul că și aceste entități anulează accesoriile pentru obligațiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

În cazul unităților administrativ-teritoriale, facilitățile prevăzute la lit. A-D se acordă de către unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, opțional, dacă consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă. Pot beneficia de facilitățile prevăzute la lit. A-D și debitorii care au obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 mai mari de un milion de lei și nu doresc să beneficieze de măsurile de restructurare menționate anterior.

Pentru datornicii cu obligații bugetare restante de peste 1 milion de lei, se va întocmi, de către un expert independent, un plan de restructurare care cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele :

a) prezentarea cauzelor și amploarea dificultăților financiare ale debitorului, precum și măsurile luate de debitor pentru depășirea acestora;

b) situația patrimonială a debitorului;

c) informații referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală;

d) măsurile de restructurare a debitorului și modalitățile prin care debitorul înțelege să depășească starea de dificultate financiară, cu termene clare de implementare, precum și măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare, care conduc la revitalizarea debitorului;

e) testul creditorului privat prudent.

Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:

a) plata eșalonată a obligațiilor bugetare;

b) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare, în condițiile reglementate de Codul de procedură fiscală;

c) stingerea obligațiilor bugetare prin darea în plată a unor active ale debitorului, potrivit procedurii reglementate de Codul de procedură fiscală.

d) anularea unor obligații bugetare principale în proporție de 30%, 40% sau 50%, după caz, din totalul acestora.

De asemenea, se stabilesc condiții privind plata obligațiilor bugetare restante, astfel:

a) în primul an al înlesnirii debitorul trebuie să achite obligațiile bugetare cu termene de plată în anul 2019;

b) în al doilea an al înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite cel puțin 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată;

c) din al treilea an și până la finalizarea înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite restul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, proporțional cu anii pentru care a fost acordată înlesnirea la plată;

d) plata eșalonată a obligațiilor bugetare restante în termenul maxim de 7 ani și plata obligațiilor curente pe 2019.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here