18 August, 2017

Guvernul trece la verificarea unitară a procedurilor de achiziţii publice în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene

Printr-un memorandum, întocmit de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale şi  aprobat de Primul Ministru în data de 28.07.2011, au fost adoptate noi dispoziţii referitoare la verificarea procedurilor de achiziţii publice.

Ca urmare a adoptării acestui document, au fost întocmite liste unitare pentru toate programele operaţionale în vederea verificării procedurilor de achiziţii din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, respectiv:

● Lista de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prevăzute de O.U.G.  nr. 34/2006 ;

● Lista de verificare a procedurii de atribuire a contractului de servicii incluse în Anexa 2B a O.U.G. nr. 34/2006.

În elaborarea listelor, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a colaborat cu

Autorităţile de management ale celor 7 Programe Operaţionale, ţinând, totodată, cont de observaţiile, sugestiile şi recomandările primite de la reprezentanţii ANRMAP, UCVAP, ACP şi Autoritatea de audit.

Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (AM PODCA) anunţă beneficiarii programului că, până la revizuirea corespunzătoare a Manualului de implementare, aceştia vor identifica în cadrul listelor tipurile de documente pe care Autoritatea de Management este obligată să le analizeze pentru validarea cheltuielilor solicitate la rambursare şi vor lua măsurile necesare ca aceste documente să fie cuprinse în cererile pe care urmează sa le transmită.

De asemenea, în scopul evitării unei corespondenţe suplimentare, beneficiarii care au depuse cereri de rambursare la AM PODCA, dar pentru care încă nu le-au fost plătite sumele solicitate, vor lua măsuri de transmitere din oficiu a documentelor care trebuie verificate conform listelor unitare de verificare şi pe care nu le-au cuprins în cereri la data depunerii acestora.

Sursa: fonduri-structurale.ro/fonduriadministratie.ro

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu