Guvernul a inițiat, la Senat, proiectul de lege pentru ordonanța de urgență care prevede mai multe măsuri de investiții din fondurile publice, conform programului de guvernare anunțat – măsuri sociale privind șomerii, indemnizația de creștere a copilului, măsuri de modernizare a școlilor și spitalelor și pentru infrastructura din localitățile mai mici ale țării, dar și competențele noului Minister al Românilor de Pretutindeni, care va prelua din atribuțiile MAE.

În expunerea de motive a proiectului se arată că neadaptarea unora dintre aceste măsuri propuse va avea efecte negative asupra serviciilor publice esențiale pe care statul trebuie să le asigure cetățenilor în privința condițiilor de trai.

Principalele măsuri constau în:

  • acordarea indemnizației pentru perioada concediului de creștere a copilului calculată la 85% din veniturile nete realizate de părinte; 
  • acordarea stimulentului de inserție în cazul în care părintele se întoarce în activitate înainte de finalizarea concediului, calculat la 50% din nivelul minim al indemnizației;
  • indemnizații și sprijin lunar pentru persoanele care au în îngrijire copii și alte persoane cu dizabilități, sau persoane cu dizabilități care au în îngrijire copii;

În textul proiectului se precizează că majorarea stimulentului de inserție ca urmare a creșterii nivelului salariului minim brut pe țară în 2017 va genera un efort bugetar de 448.384 mii lei, pentru cei aproximativ 62.000 de beneficiari estimați. De asemenea, începând cu luna aprilie, ca urmare a majorării la 650 de lei a stimulentului de inserție, cheltuielile la buget vor fi mai mari cu aproximativ 16.368 mii lei.

În privința realizării de școli, grădinițe, spitale noi sau modernizarea celor vechi, Guvernul își propune să modifice Legea nr. 89/2015 și OG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvltare locală.

„La art. 7, alin. (1), lit c), d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare dotare a unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și alte unități înființate potrivit legii.

d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare dotare a unităților sanitare, inclusiv a spațiilor afectate desfășurării activității unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural și centre medicale de permanență.

f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale.”

Proiectul mai cuprinde și măsurile luate în cazul șomerilor care se stabilesc în alte orașe decât cele de reședință, respectiv primele de încadrare și de instalare. Prima de relocare, spre deosebire de prima de instalare, se acordă nediscriminatoriu. Pentru acordarea primei de instalare, șomerii trebuie să se stabilească într-o localitate aflată la cel puțin 50 de km de cea de reședință, iar sumele prevăzute sunt diferențiate:

a) 12.500 lei pentru șomerii înregistrați și care se încadreaz în muncă și își schimbă domiciliul

b) 15.500 pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul

c) pentru ambii soți care îndeplinesc condițiile primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, celălalt 3.500 lei

d) persoanele cărora angajatorul le asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor de chirie/locuință, li se va acorda ori 3.500 lei (pct. a și c), ori 6.500 lei (pct. b)

Prima de instalare se acordă și românilor care au lucrat în spațiul UE și SEE pe o perioadă de cel puțin 36 de luni, conform acelorași condiții de mai sus.

Cu privire la activitatea noului înființat Minister al Românilor de Pretutindeni, proiectul de lege al guvernului prevede care atribuții vor fi acordate acestuia și care rămân în sarcina Ministerului Afacerilor Externe.

„ În exercitarea atribuțiilor sale, M.R.P. acordă finanțări nerabursabile destinate derulării proiectelor asociațiilor, organizațiilor, persoanelor juridice și fizice române și din state terțe în beneficiul comunităților românești de pretutindeni, în urma unui proces de evaluare și selecție realizat la nivelul M.R.P. și, după caz, în colaborare cu alte instituții al statului, în conformitate cu principiul transprenței și prevederile legale în materie.”

Proiectul de ordonanță a fost pus în dezbatere publică la Senat pe 25 ianuarie 2017. Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, așadar la 24 de zile după reluarea activității de după vacanța parlamentară.

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Guvernul NU INITIAZA la Senat sau Camera, cum scrieti dvs. permanent, ORDONANTE (DE URGENTA), ci le emite dupa ce le aproba in sedinta. Ordonantele intra in vigoare imediat, spre deosebire de un proiect de lege. Doar proiectele de legi sunt initiate. Parlamentul e apoi obligat se adopte proiect de lege de aprobare sau respingere a Ordonantelor. Prin urmare e la latitudinea Parlamentului forma proiectului de lege (de aprobare sau respingere). Pentru un site legislativ o astfel de formulare (Guvernul a initiat la Senat proiectul de lege pentru ordonanta de urgenta) este mai mult decat eronata.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here