Ajutorul de minimis la tomate a fost prelungit, pentru fermierii care nu se încadrează până în luna iunie pentru valorificarea producției proprii.

Guvernul a extins termenul de depunere a documentelor justificative pentruj alocarea banilor și pentru perioada noiembrie – 20 decembrie, inițial fiind dat doar termenul de ianuarie – 15 iunie 2017.

Datele oficiale de la ministerul Agriculturii, inițiatorul ajutorului de 3.000 de euro anual pentru fermierii de tomate, arată că până acum, 6.800 de cultivatori au beneficiat de acest program. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi nu va putea depăși echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

Conform programului, fermierii sunt încurajați să cultive tomate în spații protejate (solar, seră), astfel încât producția să fie cât mai bună pentru consumul intern. Valoarea sprijinului financiar este de 13.481,4 lei/ beneficiar pe an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/ beneficiar pe an. Condițiile pentru ca fermierii să fie eligibili sunt:
  • a) să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția ,,Program susținere tomate, 2017, beneficiar numărul …………….,Direcția pentru agricultură a județului……………./Municipiului București”;
  • b) să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minim 2000 kg dovedită cu documente 2 justificative, de pe suprafața prevăzută la litera a);
  • c) să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul 2017.
De asemenea, în cadrul actului normativ s-a prevăzut condiția ca valorificarea producției de tomate să se facă în perioadele ianuarie – mai, inclusiv și noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.

Resursele de la bugetul de stat necesare aplicării schemei de ajutorul de minimis sunt în valoare de aproape 180 milioane lei, adică aproximativ 40 milioane euro. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here