În şedinţa de Guvern din 17 aprilie a fost adoptată o Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. 

Prin O.U.G. nr. 6/2011, Guvernul a lansat, în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

În comunicatul de presă al Guvernului se arată că, având în vedere succesul de care s-a bucurat programul de la lansare şi până în prezent, şi luând în considerare necesitatea aplicării lui şi în următorii ani, Guvernul a aprobat prin Hotărâre prelungirea aplicării acestui program pentru perioada 2013-2020, pentru un număr de cel puţin 550 de beneficiari în fiecare an, prin asigurarea, din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei a sumelor necesare pentru plată alocaţiilor financiare nerambursabile necesare.

Beneficiari eligibili sunt persoane fizice, iar valoarea maximă a finanţării este de până la 50% din totalul cheltuielilor, dar nu mai mult de 10.000 de euro.

Obiectivul programului este stimularea înfiinţării de noi microintreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Printre obiectivele specifice ale programului se numără:

– dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor;

– stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare;

Tipuri de facilităţi acordate:
 
– acordarea unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovadă surselor de cofinanţare;

– acordarea de garanţii de către Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Agenţie, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei;

– scutirea de la plată contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată;

– scutirea de la plată taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microintreprinderii, precum şi de la plată tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

– consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C., în a cărui raza de competenţa îşi are sediul social.

ATENŢIE!

De astăzi, 22 aprilie 2013, începe înscrierea on-line a planurilor de afaceri de către SRL-D. Pentru a afla mai multe despre înscriere, precum şi pentru a descărca Ghidul Solicitantului, recomandăm articolul Încep înscrierile în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. Ghidul solicitantului, resurse şi acces“. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here