18 Iulie, 2018

Guvernul modifică unele prevederi ale legii privind activităţile zilierilor!

Printre actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 14 august 2013 se numară şi proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Proiectul de Lege aprobat de Guvern are în vedere, în principal, următoarele aspecte:

• Se extinde aria termenului “beneficiar de lucrări”, astfel că forţa de muncă în regim ziler să poată fi utilizată, pe lângă persoanele juridice, şi de persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale şi întreprinzătorii persoane fizice, titulari ai întreprinderii individuale. În prezent, termenul beneficiar este definit ca fiind  persoana juridică pentru care zilierul execută activităţi cu caracter ocazional;

• Se defineşte “caracterul ocazional” al activităţilor necalificate. În prezent, acest termen este definit indirect prin faptul că niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate (pe durata unui an calendaristic), precum şi prin enumerarea domeniilor în care pot fi desfăşurate activităţi ocazionale (agricultură; vânătoare şi pescuit; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; piscicultură şi acvacultură; pomicultură şi viticultură; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; manipulări de mărfuri; activităţi de întreţinere şi curăţenie);

• Veniturile realizate din activităţi necalificate cu caracter ocazional nu se iau în considerare la menţinerea dreptului de ajutor social;

• Copiii cu vârsta cuprinsă între 15-16 ani au posibilitatea de a presta activităţi necalificate cu caracter ocazional, însă numai cu încuviinţarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali şi numai pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică. În prezent, potrivit actualei reglementări, nicio persoană nu poate fi angajată ca zilier dacă nu a împlinit vârsta de 16 ani;

• Valoarea minimă a cuantumului renumeraţiei brute orare nu poate fi sub nivelul valorii/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat (care conform HG nr. 23/2013 este de 4,74 lei/oră, începând cu 1 iulie 2013), ceea ce duce la o dublare a costului acestei munci. În prezent, potrivit Legii nr. 52/2011, cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier şi beneficiar, în condiţiile în care durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore, respectiv şase ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă. Chiar dacă părţile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin opt ore de muncă;

• Se introduc sancţiuni contravenţionale pentru beneficiarul care angajează zilieri în alte activităţi faţă de cele prevăzute expres în lege sau care angajează zilieri în beneficiul unui terţ.

Acest proiect de lege va fi transmis către Parlament.
comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu