Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede creșterea veniturilor personalului didactic, chiar din 2020, modificând, astfel, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

„Articolul 1- Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din învățamânt beneficiază de creșterea salariilor de bază, potrivit art. 38, alin. (4) și alin. (4^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 2 – În anul 2020, salariile de bază precum și majorările/creșterile prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Anexa I, Capitolul I, Litera B Reglementări specifice personalului didactic din învățământ, art. 4, art. 5 alin (1), art. 7, art. 8, art. 15, precum și la art. 45 din Legea nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020.

Articolul 3 – În cazul personalului care are salariul de bază la nivelul celui din anul 2022, majorările salariale prevăzute la art. 2 se calculează și se aplică, fiecare, la salariul de bază prevăzut în Anexa I, Capitolul I, Litera A din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Aricolul. 4 – Sporurile, indemnizațiile și compensațiile de care beneficiază personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din învățamânt se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 34, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare”.

Ce spune Legea salarizării

Articolul 38, alin. (4) și alin. (4^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede acum că:

(4) În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here