Guvernul va adopta, în ședința de miercuri 20 ianuarie, modificări la actele normative privind vaccinarea, incluzând alte categorii de angajați care vor fi vaccinați cu prioritate în etapa a II-a de vaccinare, care a demarat pe 15 ianuarie. Este vorba despre instituții precum Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, BNR, Curtea de Conturi, primării, dar și profesii precum diplomați, avocați, lucrătorii din domeniul pompelor funebre, din agricultură și din industria alimentară de alimente esențiale

Guvernul își propune, pentru etapa a III-a de vaccinare, să includă lucrătorii din hoteluri și restaurante, din industria extractivă și prelucrătoare sau lucrătorii din sistemul financiar, bancar și din domeniul asigurărilor.

În prezent, în etapa a II-a de vaccinare sunt incluse următoarele categorii:

a) populația aflată în categorii de risc:

(i) adulți cu vârsta de peste 65 de ani;

(ii) persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate;

b) lucrători care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale: 

(i) personal-cheie pentru funcționarea instituțiilor statului, respectiv Parlament, Președinție, Guvern, ministere și instituții subordonate acestora;

(ii) personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și al autorității judecătorești;

(iii) personalul din sectorul economic vital: – procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază, și anume: panificație, lactate, carne, fructe și legume; – uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă; – centrale electrice, producție, transport și distribuție curent electric; – unități de producție, transport și distribuție gaze; – unități de producție, transport și distribuție combustibili lichizi și solizi; – unități de producție, transport și distribuție medicamente și materiale sanitare; – transport de persoane și mărfuri; – noduri feroviare, aeroporturi civile și militare, porturi esențiale; – comunicații, și anume Serviciul de Telecomunicații Speciale, radioul și televiziunea naționale;

(iv) personalul din unitățile de învățământ și creșe;

(v) personalul poștal și din servicii de curierat;

(vi) personalul cultelor religioase;

(vii) personalul din mass-media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la infecția cu SARS-CoV-2, cum ar fi: reportaje în unități medicale;

(viii) personalul din domeniul salubrității și deșeurilor.

Ministerul Sănătății propune completarea etapei a II-a în primul rând în cazul populației la risc cu:

– persoane încadrate într-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, însoțitorii acestora și persoanele care locuiesc la același domiciliu cu acestea

– persoane fără adăpost.

De asemenea, etapa a II-a este completată, miercuri, de Guvern, cu următoarele categorii:

– personal-cheie pentru funcţionarea instituţiilor statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțíonală, Preşedinţie, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere şi instituţii subordonate acestora”

– personalul în activitate din cadrul celorlalte instituții din sistemul național de apărare națională, ordine publică și securitate națională, precum și executorii judecătorești, interpreții și traducătorii autorizați de Ministerul Justiției și avocații înscriși în tabloul avocaților întocmit potrivit Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

– personalul care lucrează în domeniul pompelor funebre, direct implicat în manipularea cadavrelor umane;

– personalul din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/serviciul public de asistență socială care își desfășoară activitatea în relație directă cu beneficiarii;

– persoanele care asigură asistență medicală și socială ;

– personalul din administrația publică locală;

– lucrătorii din agricultură și din industria alimentară de alimente esențiale;

– personalul din Administrația Națională de Meteorologie;

– membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de carieră și reprezentanțelor organizațiilor internaționale din România, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc, deținători de cărți de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;

– personalul civil și militar care urmează să execute misiuni în afara teritoriului național, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc la post, anterior plecării în misiune;

– inspectorii sociali din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a structurilor subordonate acestora;

– personalul Curții de Conturi a României și ai camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti; – personalul din cadrul aparatului central și local al Consiliului Concurenței;

– sportivii componenți ai loturilor naționale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificați individual la jocurile olimpice precum și staful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi.

În contextul acestor modificări, Guvern va stabili că pentru etapa a II-a, programările în vederea vaccinării se vor realiza cu respectarea unui raport de 75% pentru populația la risc, respectiv 25% pentru persoanele din celelalte categorii incluse în etapă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here