Executivul a adoptat o Ordonanță de Urgență pentru înființarea Agenției Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, și pentru modificarea și completarea unor reglementări în aceste domenii.

Prin acest act normativ, se înființează ANRMPSG, care va fi un organ specializat al administrației publice centrale, cu personalitate juridică și finanțare integrală din venituri proprii, aflat sub autoritatea Guvernului și coordonat de prim-ministru prin Cancelaria sa. Această instituție va fi creată prin reorganizarea și transformarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), care va fi desființată, a anunțat Guvernul.

Noua agenție va funcționa ca o entitate de reglementare, finanțată integral din resurse proprii. Personalul ANRMPSG va fi transferat de la ANRM, cu un plafon maxim de 300 de angajați, exclusiv demnitari.

 ANRMPSG va avea mai multe obiective principale:

  • Dezvoltarea și organizarea Fondului Geologic Național și a Fondului Național de Resurse și Rezerve;
  • Exploatarea și gestionarea eficientă a rezervelor de resurse minerale și petrol, conform strategiilor de domeniu, și reducerea impactului asupra mediului;
  • Identificarea de noi utilizări pentru rețelele naționale de transport al petrolului și valorificarea golurilor miniere.

Se va urmări încurajarea unei piețe interne europene pentru valorificarea resurselor minerale, petrolului și gazelor naturale, care să fie sigură, competitivă și durabilă din punct de vedere ecologic. Scopul este să se asigure deschiderea acestei piețe în beneficiul tuturor consumatorilor și furnizorilor din Uniunea Europeană, și să se garanteze condiții adecvate pentru exploatarea sustenabilă a resurselor, ținând cont de obiectivele pe termen lung și conformându-se directivelor UE în acest domeniu.

ANRMPSG va administra resursele petroliere, resursele minerale și fondul geologic național, toate acestea fiind proprietate publică a statului, conform Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare. Printre responsabilitățile sale se numără și activitățile de creare și promovare de proiecte de acte normative, norme, instrucțiuni și proceduri, în conformitate cu legislația referitoare la stocarea geologică a dioxidului de carbon.

Vezi aici OUG nr. 81/2024

Vez aici alte articole despre Compania Națională TAROM

lege6.ro
lege6.ro

După trei decenii de experiență în dezvoltarea soluțiilor juridice, Indaco Systems prezintă lege6.ro, o nouă platformă guvernată de AI, care se auto-îmbunătățește zilnic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here