Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2015, publicată aseară în Monitorul Oficial, modifică punctual următoarele prevederi normative:

  • OUG nr. 28/2013 privind programul național de dezvoltare locală;
  • OUG nr. 34/2009 privind rectificarea bugetară și reglementări financiar fiscale;
  • se introduce derogare de la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
  • se modifică o prevedere din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
  • se prorogă un termen din OUG nr. 40/2006 privind funcționarea programelor multianuale.

Să analizăm câteva din noile prevederi normative:

1. Între Ministerul Dezvoltării Regionale și beneficiari pot fi semnate contracte de finanțare cu o perioadă maximă de 4 ani. Această perioadă poate fi prelungită cu maxim 2 ani, în funcție de prevederile bugetare aprobate anual.

Dacă beneficiarii finanțării nu respectă legea sau clauzele contractuale, aceștia vor fi notificați și au obligația să restituie sumele în termen de 30 de zile.

2. În vederea asigurării furnizării energiei termice în sezonul rece, respectiv pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital, unitățile administrativ teritoriale se pot împrumuta la Trezoreria Statului într-o limită maximă de 700 milioane lei.

Sumele sunt puse la dispoziție din veniturile din privatizare, deținute de Trezoreria Statului. Ordonanța enumeră indicatorii de respectat pentru acordarea acestor împrumuturi.

Procedura efectivă este reglementată de OUG nr. 2/2015, iar documentația se depune până pe data de 4 decembrie 2015, la Direcțiile finanțelor publice județene.

Pentru nerestituirea la termen a împrumuturilor se va calcula o dobândă de întârziere la nivelul dobânzii prevăzută de OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

3. Se reformulează baza de calcul a taxei către Inspectoratul de stat în construcții pentru investitorii sau proprietarii ce realizează construcții noi. Aceasta este în procent de 0,5% din valoarea fără TVA pentru construcțiile noi sau pentru lucrările de intervenții la construcții existente supuse autorizării.

Nu sunt supuse acestei taxe lucrările de intervenție pentru consolidarea clădirilor de locuit încadrate la clasa 1 de risc seismic.

Anterior, procentul a fost tot de 0,5%, aplicat însă la valoarea din autorizație.

4. Ordonanța prevede și măsuri de sprijin pentru Republica Moldova, respectiv măsuri de asigurare a finanțării pentru combaterea unor epidemii, cum ar fi ebola.

Toate aceste noi măsuri instrumentate de ordonanță trebuie corelate cu prevederile deja existente.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here