21 August, 2019

Guvernul a eliminat ştampila şi taxele extrajudiciare de timbru. Ce alte reglementări se modifică?

În cadrul şedinţei de astăzi, Guvernul a adoptat un act normativ care elimină obligativitatea aplicării ştampilei, taxele judiciare de timbru, dar care aduce şi alte modificări fiscal-bugetare, prezentate anterior pe Legestart. Ordonanța privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative adoptată astăzi prevede, punctual, următoarele:

1. scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru a tuturor contribuabililor care solicită ANAF eliberarea unor certificate, adeverințe sau alte asemenea documente.


Puteţi afla mai multe despre acest subiect din articolul „Taxele extrajudiciare de timbru vor fi desfiinţate!

2. eliminarea obligativităţii aplicării ştampilei atât pe declaraţiile, cererile şi alte documentele depuse de către persoane fizice, persoane juridice de drept privat aşa cum sunt definite în Codul civil, precum şi de către entităţile fără personalitate juridică, la instituţii sau autorităţi publice, cât şi pe documentele sau alte înscrisuri emise între aceste entităţi sau persoane. 


Atenţie!
Regula nu se aplică persoanelor juridice de drept public care vor aplica ştampila pe documentele emise de către acestea, conform regulilor aplicabile în prezent.

3. extinderea garanțiilor financiare cu un nou tip – polița de asigurare de garanție. Prin această modificare se oferă posibilitatea contribuabililor să depună drept garanție scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție emise și de alte instituții de credit sau alte instituții financiare autorizate, nu numai de către cele bancare.

4. posibilitatea de a obţine suspendarea executării silite prin depunerea unei scrisori de garanţie bancară/poliță de asigurare de garanție şi pe parcursul soluţionării acţiunii în contencios administrativ


Puteţi afla mai multe despre aceste modificări din articolul „Asigurarea de garanţie în procedura fiscală urmează să fie modificată

5. introducerea unei reguli speciale de aplicare a măsurilor de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat de la autorităţi sau instituţii publice sume certe, lichide şi exigibile. În astfel de situaţii, în baza documentelor furnizate de debitor, organul de executare va institui poprirea asupra sumelor datorate de aceste autorităţi sau instituţii publice.

6. în cazul popririi bancare, s-a prevăzut un termen de 3 zile pentru ca băncile să plătească sumele indisponibilizate. Acest interval creează premisele evitării situaţiilor de executări multiple, atunci când au fost poprite și indisponibilizate sume existente în mai multe conturi bancare.


Puteţi afla mai multe despre aceste modificări din articolul „Modificări de procedură fiscală, propuse de Ministerul Finanţelor”.
 

7. prelungirea unor termene privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale:

  • autorizarea de către Comisie numai a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, începând cu data de 1 aprilie 2016;
  • interzicerea comercializării aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal începând cu data de 1 iulie 2016;
  • obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili începând cu data de 1 octombrie 2016;
  • obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, începând cu data de 1 ianuarie 2017 ;
  • obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, începând cu data de 1 mai 2017.

ATENŢIE! Toate aceste modificări legislative nu se aplică până la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial!

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu