21 Februarie, 2018

Guvernul amână alocările din fondul de rezervă, până la sfârşitul anului!

Decizia survine în urma dispoziţiilor din recenta Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul oficial nr. 151/28.02.2014.

Ce înseamnă această măsură?   

Art. XXXI al O.U.G. nr. 8/2014 dispune că prevederile art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv.

Art. VII din O.U.G. nr. 63/2010, la care se face trimitere, prevede dreptul Guvernului de a aloca sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia sa, unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. Potrivit art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar.

Alocările din fondul de rezervă se face cu condiţia ca plăţile restante la sfârşitul anului anterior celui în care se solicită alocarea să fie mai mici decât plăţi restante la sfârşitul anului ante-anterior celui în care se solicită alocarea de sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Alocarea acestor fonduri, în regimul arătat, a fost suspendată până la sfârşitul anului acesta.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu