De la 14 martie, Guvernul a hotărât, prin ordonanţă de urgenţă, suspendarea aplicării unor dipoziţii din două legi care privesc, în esenţă, acordarea de compensaţii cetăţenilor români plecaţi din teritorii care în prezent nu mai fac parte din teritoriul României.
Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 184/2014.
Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2014 priveşte unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.
Începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă a fost suspendată, pe o perioadă de şase luni, emiterea hotărârilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 şi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 290/2003.
Executivul şi-a motivat astfel decizia de suspendare:
necesitatea adoptării unor măsuri care să permită concretizarea drepturilor privind acordarea despăgubirilor, rezultate din aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003;

necesitatea instituirii unor reglementări speciale care să coreleze modalitatea de plată a despăgubirilor acordate persoanelor îndreptăţite, cu sursele de finanţare, astfel încât să se asigure menţinerea echilibrului bugetar şi, în mod implicit, respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar;

necesitatea stabilirii unei noi modalităţi de plată a despăgubirilor acordate potrivit celor două legi, şi a identificării surselor de finanţare necesare.
Ordonanţa de urgenţă mai invocă şi excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 prin care s-a reglementat modalitatea de plată a despăgubirilor acordate, fapt care impune reglementarea unui nou cadru legal necesar acordării acestor despăgubiri.
Astfel, pe perioada de şase luni, cu începere de la 14 martie 2014, a fost suspendată emiterea de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a deciziilor de validare sau invalidare a hotărârilor comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998.
Începând cu aceeaşi dată s-a suspendat, pe o perioadă de şase luni, şi plata voluntară a despăgubirilor stabilite prin hotărârile comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, prin ordinele emise de către şeful Cancelariei Primului-Ministru în temeiul Legii nr. 9/1998 şi, respectiv, prin deciziile de plată emise de către vicepreşedintele ANRP care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi a Legii nr. 393/2006 (aceasta din urmă privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924).

Ce prevede Legea nr. 9/1998?

Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 8/1998 şi a fost republicată de două ori, în prezent fiind în vigoare republicarea din M.Of. nr. 260/2007.
Potrivit legii, cetăţenii români prejudiciaţi în urma aplicării Tratatului au dreptul la compensaţiile stabilite potrivit acestei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai parţial compensaţii ori despăgubiri pentru bunurile imobile — construcţii şi terenuri — pe care le aveau în proprietate în judeţele Durostor şi Caliacra, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, precum şi pentru plantaţii de pomi fructiferi şi/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi.
De aceste prevederi beneficiază şi cetăţenii români, moştenitori legali ai foştilor proprietari. Această dispoziţie a fost, însă, declarată neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 312/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 81/2003, „în măsura în care înlătură moştenitorii testamentari de la beneficiul acordării compensaţiilor prevăzute la alin. (1) al art. 1 din aceeaşi lege”.
Beneficiază de compensaţii şi cetăţenii români prejudiciaţi în urma imigrării facultative sau obligatorii prevăzute la art. III din tratat, din alte judeţe ale Bulgariei decât judeţele cedate, Durostor şi Caliacra.
Legea a fost modificată şi completată anul trecut prin O.U.G. nr. 10/2013, în vigoare de la 16.11.2013, prin care s-a reglementat modalitatea de plată a despăgubirilor. Tot anul trecut, prin Decizia nr. 528/2013 a Curţii Constituţionale a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor O.U.G. nr. 10/2013.
Art. 7 alin. 819 din lege, la care se face trimitere în recenta reglementare de suspendare, prevede: “Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti primesc, verifică şi rezolvă cererile de acordare a compensaţiilor. Hotărârile privind acordarea compensaţiilor se dau în termen de cel mult şase luni de la primirea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică comisiei centrale, spre validare, precum şi solicitantului.“

Ce prevede Legea nr. 290/2003?

Legea privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 505/2003.
Legea a fost modificată şi completată anul trecut prin O.U.G. nr. 10/2013, în vigoare de la 16.11.2013, prin care s-a reglementat modalitatea de plată a despăgubirilor.
Art. 8 alin. (2) , la care face trimitere ordonanţa de urgenţă, prevede: „Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 primesc, verifică şi rezolvă cererile de atribuire în natură ori pentru acordare de despăgubiri sau compensaţii, după caz. Hotărârile privind recunoaşterea drepturilor, acordarea despăgubirilor sau/şi a compensaţiilor se dau în termen de cel mult şase luni de la înregistrarea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor — Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, precum şi solicitantului.”

Ce prevede Legea nr. 393/2006?

Publicată în Monitorul Oficial nr. 938/2006, legea priveşte acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924.
Legea a fost modificată şi completată anul trecut prin O.U.G. nr. 10/2013, în vigoare de la 16.11.2013, prin care s-a reglementat modalitatea de plată a despăgubirilor.

Decizia nr. 10/2013

Decizia Curţii Constituţionale nr. 528/2013 a admis excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din O.U.G. nr. 10/2013.
————————————(P)————————————

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.
cau_dos_ins2

Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.


Foto articol:
 FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here