Guvernul a stabilit regulile accesului victimelor violenței domestice la locuințele sociale sau la cele de necesitate. Potrivit unei legi oficializate în 2022, aceste locuințe erau destinate doar celor afectați de catastrofe naturale sau accidente.

Conform modificărilor introduse în Legea 253/2022, victimele violenței domestice au dreptul la un refugiu temporar în locuințe de necesitate sau sociale, împreună cu posibilitatea de a locui în locuințe închiriate de la autoritățile locale.

locuință de necesitate = Locuinţă destinată cazării temporare a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Proiectul discutat de Guvern urmărește să definească clar condițiile de acces pentru victimele violenței domestice la aceste locuințe. De exemplu, accesul la locuințele sociale este permis atunci când soții divorțează și încep procesul de împărțire a bunurilor comune și de rezolvare a datoriilor.

În plus, legea specifică faptul că victimele violenței domestice pot primi locuințe de necesitate dacă există un ordin de protecție temporar emis de poliție și/sau de instanța judecătorească.

În procesul de soluționare a cererilor privind repartizarea de locuințe sociale, vor fi luate în considerare următoarele principii: transparența, prevenirea și combaterea sărăciei, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, revenirea și combaterea segregării, nediscriminarea și asigurarea egalității de șanse.

Legea prevede, de asemenea, acordarea locuinţei de necesitate în regim de urgenţă, ținându-se cont de situația victimelor violenței domestice, până când acestea încheie un contract pentru închirierea unei locuințe permanente.

Guvernul subliniază că termenul contractului de închiriere pentru locuințele sociale nu poate fi mai lung decât finalizarea procedurii de partaj, iar în cazul victimelor violenței domestice cu ordine de protecție emise, perioada contractului pentru locuințele de necesitate nu poate depăși durata specificată în acele ordine.

 

Vezi aici Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

Vezi aici Legea 253/2022

Vezi aici alte articole despre violenta domestica

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here