În şedinţa de Guvern din 18 decembrie, a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă prin care se prevede că vor fi recalculate în creştere peste 200.000 de pensii, pentru a pune în aplicare Decizia Curţii Constituţionale nr. 437/2013.

Prin această decizie au fost declarate neconstituţionale dispoziţiile art. III alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 1/2013, care nu se pot aplica retroactiv şi, în consecinţă, „persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis începând cu luna ianuarie 2011 până la data de 23 ianuarie 2013” li se vor ajusta pensiile potrivit unei formule mai avantajoase. Dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt neconstituţionale, motivarea fiind că aceste dispoziţii legale contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, deoarece încalcă principiul neretroactivităţii legii civile.
Ca efect al acestei decizii, Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2013, referitoare la aplicarea în cursul anului 2013 a unui indice de corecţie de 1,06 adus punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, se vor aplica doar persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis după data intrării în vigoare a OUG nr. 1/2013, respectiv data de 23 ianuarie 2013, urmând ca persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis începând cu luna ianuarie 2011 şi până la data de 23 ianuarie 2013 să li se aplice dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată. Aceste prevederi se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
Astfel, pentru pensionarii intraţi în sistem după data de 1 ianuarie 2011, la punctajul mediu anual se va adăuga un indice de corecţie calculat după  formula matematică anterior menţionată, care se raportează la câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent, aducând un plus la pensie.
Elementul analizat de Curtea Constituţională este nivelul indicelui de corecţie, luat în calcul în cazul noilor pensionari, pensionaţi după apariţia Legii nr. 263/2010. Prin OUG nr. 1/2013, Guvernul a stabilit acest indice la 1,06, calculându-l după datele actualizate în ianuarie 2013 şi nu l-a raportat la cele din ianuarie 2011. În felul acesta, cei retraşi din activitate în perioada 2011-23.01.2013 au pierdut în condiţiile în care până la 1 ianuarie 2013 prevederea legată de corecţie a fost prorogată, iar ulterior s-a aplicat un indice mai mic. Astfel, în 2012, valoarea punctului de pensie era de 732,8 lei, câştigul salarial mediu brut din anul precedent era de 1.910 lei, iar punctajul mediu anual era, de exemplu, 1,02941, în urma aplicării indicelui de corecţie punctajul asiguratului, la momentul  înscrierii la pensie, devenea 1,1618 puncte.
Ordonanţa de Urgenţă nr.1/2013 rămâne valabilă pentru cei care au ieşit la pensie după 23 ianuarie 2013.
De această recalculare vor beneficia peste 200.000 de persoane, după datele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârste.

În informarea de presă a Guvernului se precizează astfel: [Prin actul normativ se reglementează] indicii de corecţie pentru drepturile de pensie ale unor persoane care s-au pensionat, după cum urmează:
– 1,12 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011;
– 1,17 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis între 1 ianuarie 2012 şi 22 ianuarie 2013.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here