Guvernul a adoptat în şedinţa din 18 februarie, OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Astfel, Guvernul a decis amânarea majorării programate pentru acest an a punctului de pensie.

Ordonanţa prevede majorarea punctului de pensie începând cu anul 2022: „ Articolul 86, litera c) a alineatului (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, se modifică după cum urmează: Începând cu anul 2022 valoarea punctului de pensie se majorează cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă cel mult 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică. Majorarea și data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat,” se arată în textul proiectului de OUG.

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii nu mai intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021 aşa cum prevedea articolul 182. Potrivit OUG adoptate aseară de Guvern, prevede că „prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2023”

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 va fi şi ea modificată, eliminându-se gratuitatea la transport a studenţilor. Astfel,studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

OUG mai prevede că, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2021, autoritățile și instituțiile publice nu acordă vouchere de vacanță.

Astfel, art.XII din OUG nr. 226/2020 se modifică după cum urmează: 1. Alineatul (3) se abrogă. 2. Alineatul (4) va avea următorul cuprins: ”(4) În cazul personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, decontarea sumelor reprezentând servicii turistice cuvenită în anul 2020 se poate efectua şi pentru serviciile prestate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita valorică a diferenţei dintre limita valorică prevăzută pentru anul 2020 şi cuantumul decontat efectiv personalului pentru serviciile prestate acestuia în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020.”

Proiectul poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here