Guvernul a adoptat proiectul pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru prelungirea unor termene.

Astfel, termenul de aplicare a prevederilor actualului Contract-cadru se prelungește de la 31 martie la 30 iunie 2023.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prelungirea este necesară pentru asigurarea continuității acordării asistenței medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate în trimestrul al II-lea, în condițiile în care s-a stabilit, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, că un nou model de Contract-cadru va fi finalizat până la sfârșitul trimestrului respectiv și va intra în vigoare de la 1 iulie.

În consecință, contractele încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii și dispozitive medicale, precum și de medicamente, vor fi prelungite pentru următoarele trei luni prin acte adiționale.

Actul normativ mai prevede că furnizorii de servicii conexe actului medical care desfăşoară activitate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au obligația ca până la data de 30 iunie 2023 să facă demersurile necesare pentru utilizarea cardului național în procesul de acordare a serviciilor decontate de CNAS.

Totodată, pentru un acces cât mai bun la servicii medicale, prin stimularea şi cointeresarea medicilor aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, fondurile neconsumate aferente semestrului I 2023 pentru asistenţa medicală primară și de specialitate clinică din ambulatoriu (inclusiv specialitatea medicină fizică şi de reabilitare) vor fi utilizate pentru plata serviciilor medicale acordate asiguraţilor care depăşesc limitele stabilite prin norme, în mod proporţional cu numărul de puncte realizat de fiecare furnizor, până la consumarea acestor sume.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here