Schimbările propuse la schema de ajutor de minimis pentru IMM-uri au fost aprobate de Guvern în şedinţa din 30 octombrie.
Înregistrarea se va face tot online, iar deschiderea sesiunii va fi anunţată cu cinci zile înainte. Totodată, s-a renunţat la sistemul “primul venit, primul servit” şi se va aplica un sistem pe bază de punctaje.

Proiectul (forma lansată în dezbatere publică de Ministerul Economiei) vine cu mai multe modificări la HG nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de IMM-uri, dintre care le amintim pe cele mai importante:

• Ajutorul de mimimis se va acorda din bugetul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, nu din cel al Ministerului Finanţelor (MFP);
• Ajutorul va fi acordat sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, pe o perioadă de doi ani fiscali consecutivi, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 de euro. Iniţial, ajutorul era acordat în procent de 100%, în limita a 200.000 de euro şi pentru o perioadă de trei ani fiscali consecutivi;
• Beneficiarii ajutorului vor fi nevoiţi să menţină locurile de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, dar şi să creeze (până la finalizarea investiţiei) şi să menţină (minimum trei ani de la finalizarea investiţiei) locurile de muncă pentru persoane care n-au avut contract individual de muncă în ultimele trei luni;
• Pentru a beneficia de ajutor, întreprinderea solicitantă va trebui să obţină un acord pentru finanţare din partea Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC). Tot acolo se vor trimite documentele necesare obţinerii acordului. Totodată, lista documentelor va cuprinde şi planul de investiţii, dar se va elimina studiul tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante;
• Înscrierea se va face online, timp de zece zile, pe site-ul www.aippimm.ro (fiecare solicitant va trebui să se înregistreze pe site cu user şi parolă). După înregistrare se va completa şi transmite formularul de înscriere. Fiecare proiect va fi evaluat automat şi va primi un punctaj de la 0 la 100. Punctajul minim pentru acceptare va fi de 60. După încheierea sesiunii, solicitanţii acceptaţi (de principiu) vor fi supuşi unor verificări;
• Admiterea la finanţare se va face după verificările menţionate la punctul precedent;
• În maximum zece zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă, solicitanţii vor fi obligaţi să depună cererea de acord pentru finanţare (plus documentele justificative) la OTIMMC;
• Cererile de acord pentru finanţare vor fi analizate şi verificate în limita bugetului alocat schemei şi în ordinea punctajului obţinut în urma completării formularului de înscriere.
În proiect se estimează că vor beneficia de ajutorul de minimis minimum 1111 IMM-uri (iniţial era estimat un număr de 2000 de IMM-uri).
Ministerul Finanţelor a anulat sesiunea de înregistrare a cererilor de acord pentru finanţare în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru IMM-uri, desfăşurată în 28 august, după ce au fost întâmpinate dificultăţi tehnice în funcţionarea sistemului online de înregistrare.
Bugetul maxim alocat schemei de ajutor de minimis pentru IMM-uri este de 500 de milioane de lei.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here