Proiectul de lege privind introducerea impozitului forfetar în Codul fiscal a fost aprobat de Guvern în şedinţa din 2 octombrie.
Propunerea de act normativ va fi trimisă Parlamentului, acolo unde va intra în procedura de urgenţă pentru dezbatere şi adoptare.
Prevederile referitoare la impozitul forfetar vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2014.
Impozitul forfetar este menit să înlocuiască impozitul de 16% pe profit sau cel de 3% pe cifra de afaceri.

CE PREVEDERI CONŢINE PROIECTUL DE LEGE?

Proiectul de lege privind impozitului forfetar (în forma lansată în dezbatere publică de Ministerul Finanţelor) prevede, în principal, următoarele:
• CONTRIBUABILI VIZAŢI
Noul sistem de impozitare se va aplica persoanelor juridice române din sectorul întreţinerii şi reparării autovehiculelor, turistic, restaurante şi alimentaţie publică.
Contribuabili:
• persoane juridice care desfăşoară activităţi principale în domeniile serviciilor de cazare şi alimentaţie publică: hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri – cafenele (coduri CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629 şi 5630) şi în domeniul întreţinerea şi repararea autovehiculelor (cod CAEN: 4520);
• au realizat o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro (echivalent în lei) sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro (conform ultimei situaţii financiare aprobate);
• ponderea veniturilor obţinute în anul precedent din desfăşurarea activităţilor cu codurile CAEN vizate în total venituri este de peste 70%;
• au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
• nu se află în dizolvare, potrivit legii.
• CALCULAREA IMPOZITULUI FORFETAR
Potrivit proiectului, impozitul forfetar anual va fi calculat pe baza unor formule stabilite pentru fiecare dintre domeniile menţionate mai sus, după cum urmează:
Cod CAEN 4520 „Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”
Impozit forfetar anual / unitate (loc de desfăşurare a activităţilor) = 12*(s*A+z*A+t*A+m*A+v*A)
12 – numărul de luni
s – coeficient activităţi de spălătorie auto
z – coeficient activităţi de vopsitorie
t – coeficient activităţi de tinichigerie
m – coeficient activităţi de mecanică şi ITP
v – coeficient activităţi de vulcanizare
A – suprafaţa în care se desfăşoară activitatea (metri pătraţi)
Codurile CAEN 5610 „Restaurante”, 5621 „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 „Alte servicii de alimentaţie”
Impozit forfetar anual / unitate = k*(x+y*q)*z
k – 1400, valoarea impozitului standard (lei)
x – variabilă în funcţie de rangul localităţii
y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei
z – coeficient de sezonalitate
q – 0,8 coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic
Codul CAEN 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”
Impozit forfetar anual = k*(x + y*q)*z
k – 900, valoarea impozitului standard (lei)
x – variabilă în funcţie de rangul localităţii
y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă a locului
q – 0,9 coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic
z – coeficient de sezonalitate
Codurile CAEN 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”
Impozit forfetar anual / unitate = k*y
k – valoarea impozitului standard (lei)
y – numărul de locuri cazare pe unitate

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here