20 Februarie, 2018

Guvernul a aprobat o serie de ajutoare specifice pentru producătorii agricoli. Care sunt acestea?

În şedinţa de Guvern din 9 octombrie au fost adoptate mai multe acte normative care prevăd, în mare parte, ajutoare pentru producătorii agricoli. Acestea vor fi acordate atât din fonduri europene, cât şi din fonduri de la bugetul de stat.

Hotărârile de Guvern au fost publicate deja în Monitorul Oficial *.

În continuare vom oferi câteva informaţii despre acestea, completate de precizările ministrului agriculturii, Daniel Constantin.

1. Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

Pentru anul 2013 va fi aplicată o rată redusă de impozitare a motorinei folosite la lucrările mecanizate în agricultură (sectoarele vegetal, zootehnic, îmbunătăţiri funciare).

Ajutorul de stat va fi acordat trimestrial, sub formă de rambursare, pentru motorina cumpărată şi folosită pentru anul 2013.

Daniel Constantin: Aşa cum ştiţi, prin aplicarea unei cote reduse de accize, de 21 de euro pe mia de litri, sumele care sunt prevăzute a fi decontate pe parcursul anului 2013 sunt de 125 de milioane de lei, aproximativ, iar pe parcursul anului 2014 – de 430 de milioane de lei. Avem prevăzute prin hotărârea de guvern, repet, de la bugetul de stat, 555 de milioane de lei pentru subvenţionarea accizei la motorina utilizată în agricultură.

2. Hotărârea Guvernului nr. 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

3. Hotărârea Guvernului nr. 761/2013 pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal

HG nr. 762/2013 stabileşte cuantumurile plăţilor în cadrul următoarelor scheme finanţate din bugetul european (2013):

• Schema de plăţi unice pe suprafaţă (139,17 euro/ha);
• Schema de plată separată pentru zahăr (331,78 euro/ha);
• Schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, alte decât zona montană (300 euro/ha).

Pentru aplicarea schemelor este nevoie de 1.223.215 mii de euro.

HG nr. 761/2013 stabileşte cuantumul plăţilor naţionale directe complementare la 21 euro/ha. Iar pentru a stimula activitatea în unele sectoare plăţile vor fi suplimentate cu plăţi naţionale directe complementare specifice, decuplate de producţie, după cum urmează:

• In şi cânepă pentru fibră – 63,37 euro/ha;
• Hamei – 335,00 euro/ha;
• Tutun – 1279 euro/ha;
• Sfeclă de zahăr – 113,65 euro/ha.

Pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare este nevoie de 148.632,49 mii euro (contribuţie de la bugetul de stat).

Daniel Constantin: [Despre prima hotărâre:] Ele sunt compuse din plata europeană, pe care intenţionăm să o plătim în avans – din data de 16 octombrie, 50% din plata europeană –, şi plata de la bugetul de stat. Prima hotărâre de Guvern se referă la cuantumul plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură. Suma totală prevăzută, repet, din fonduri europene, pentru cererile care au fost depuse în anul 2013, este de 1.223 de milioane de euro. Intenţia noastră, aşa cum am anunţat, este ca din 16 octombrie să plătim în avans 50% din aceste sume. Ceea ce am calculat până în acest moment arată că plata pe suprafaţă, cel puţin la plata de bază pentru cereale, este de 139,17 euro pe hectar. Şi aici coroborez cu cea de-a doua hotărâre de Guvern care stabileşte nivelul plăţilor naţionale complementare, deci care vin peste plăţile pe suprafaţă, la care făceam referire.

4. Hotărârea Guvernului nr. 764/2013 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2013

Daniel Constantin: A fost alocată o sumă de la bugetul de stat de 78.128.680 de euro, deci aproximativ 78 de milioane de euro, în lei – 348 de milioane de lei, care se acordă pentru cei care au depus cerere în anul 2013, în funcţie de verificările pe care Agenţia de Plăţi le face pe teren, în funcţie de numărul de efective care au fost solicitate la plată.

5. Hotărârea Guvernului nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

Hotărârea de Guvern defineşte categoriile de animale pentru care se poate solicita ajutor specific şi reglementează perioada de depunere a cererilor pentru acesta (perioada 14 octombrie – 15 noiembrie a anului pentru care se face solicitarea). Ajutorul va fi acordat pentru un efectiv de 50–300 de capete de femele ovine sau caprine / beneficiar.

Valoarea totală a ajutorului financiar specific este de 6.711.315 euro (cuantum maxim de 6,5 euro/cap de animal).

Daniel Constantin: Este pentru prima dată când reuşim să plătim suplimentar, pe zonele devaforizate, o primă pentru crescătorii de ovine şi caprine – o sumă de 6,7 milioane de euro. Dar numai pentru acele efective care sunt în zonele defavorizate. Şi aş da o informaţie suplimentară: dacă în România avem peste 9 milioane de efective la ovine şi caprine, vreau să vă spun că în zonele devaforizate sunt 1,6 milioane de efective. Cu alte cuvinte, în acest an, dacă cele 9 milioane de efective vor primi în jur de 40,9 lei la hectar, pentru cele 1,6 milioane de efective se va primi o plată suplimentară de 6,5 euro/hectar. Este un efort pe care l-am făcut – pe cap – în acest an, tocmai pentru a ajuta acest sector, care s-a dezvoltat foarte mult în ultimul timp. Şi sigur că am ţinut cont de condiţiile speciale în care se face agricultură, creşterea animalelor în zonele defavorizate.

6. Hotărârea Guvernului nr. 779/2013 pentru modificarea şi completarea HG nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor co-finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Potrivit Guvernului, hotărârea se referă la Axa Leader a PNDR-ului. Mai precis, în cadrul axei, solicitanţii vor putea să depună şi deruleze mai multe proiecte de cooperare pe Măsura 125 (“Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”) şi pe Măsura 322 (“Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală”).

Hotărârea prevede că durata maximă de execuţie a investiţiilor ce presupun construcţii–montaj va fi de doi ani, iar pentru investiţiile simple – un an. Totodată, durata maximă de execuţie a investiţiilor va trebui să nu depăşească data de 30 septembrie 2015.

7. Hotărârea nr. 785/2013 pentru modificarea HG nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Daniel Constantin: Termenul până la care trebuiau să se depună cererile pentru ajutoarele specifice şi pentru eliberarea documentului justificativ – certificat de conformitate, master certificat sau certificat de confirmare a conversiei – a fost amânat. Dacă iniţial aceste cereri puteau fi depuse între 1 septembrie şi 15 octombrie, termenul acum este decalat până la data de 29 noiembrie.

Lista actelor normative adoptate în şedinţa Guvernului din 9 octombrie 2013 poate fi consultată AICI.

Actele normative menţionate în articol pot fi consultate integral pe Lege5.ro.

Sursa: Guvernul României
__________

* ACTUALIZARE (14 oct.): Link-urile către unele acte normative prezentate au fost introduse în text după data publicării acestui articol (adică după publicarea lor în Monitorul Oficial). Propoziţia însemnată a fost actualizată în acest sens.

comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu