Prin Ordonanţa 26 din 31 august 2011, publicată în Monitorul Oficial 625 din 2 septembrie 2011, s-a aprobat înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

I.S.C.T.R este o instituţie publică cu personalitate juridică, care se află în subordinea Ministerului Transportului şi Infrastructurii.

Care este rolul acestui organism ?

I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să asigure inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal:

a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;
b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului;
c) starea tehnică a vehiculelor rutiere;
d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate;
e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Care sunt sursele de finanţare ale I.S.C.T.R. ?

I.S.C.T.R. este finanţat din venituri proprii, care se constituie prin virarea de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. (A.R.R.) şi Regia Autonomă „Registrul Auto Român” (R.A.R.) în contul I.S.C.T.R. a unei sume echivalente cu media procentelor alocate de către fiecare dintre cele două structuri pentru activitatea de control în ultimii 2 ani, raportată la cuantumul total al tarifelor încasate, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare înfiinţării şi organizării I.S.C.T.R.

De asemenea, o altă metodă de finanţare mai poate fi considerată virarea de către A.R.R., lunar, a unui procent de 60% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate, respectiv prin virarea, lunar, de către R.A.R. a unui procent de 20% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate în contul I.S.C.T.R.

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii I.S.C.T.R. trebuie să manifeste imparţialitate şi independenţă, fiind obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră, faţă de orice interes politic, economic sau de altă natură.

Prezentul act normativ intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, urmând ca I.S.C.T.R. să îşi desfăşoare activitatea începând cu data de 4 decembrie 2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here