25 Ianuarie, 2020

Guvernul a adoptat programul prin care IMM-urile vor putea accesa credite de până la 5 milioane de lei

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind Programul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a fost adoptat de Guvern în şedinţa din 9 octombrie. Acesta fusese lansat în dezbatere publică de Ministerul Finanţelor (MFP) cu două zile înainte.

Programul constă în acordarea întreprinderilor mici şi mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru, garantată de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării. Valoarea maximă a unui astfel de credit va fi de 5 milioane de lei / IMM.

Programul urmează să se desfăşoare pe o perioadă de trei ani de la intrarea în vigoare a actului normativ, iar plafonul de garantare va fi de două miliarde de lei.

Proiectul adoptat prevede că Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (mandatat de MFP) va emite garanţiile în numele şi în contul statului în favoarea instituţiilor de credit care vor acorda credite IMM-urilor. Sursa de plată a garanţiilor va fi viitorul Fond de risc pentru IMM-uri.

Un program asemănător celui adoptat de Guvern există deja în prezent. Este vorba de Programul Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri. Faţă de acesta, prin noul program se urmăreşte crearea unei flexibilităţi mai mari şi reducerea timpului necesar acordării finanţărilor.

CE ALTE PREVEDERI CONŢINE PROIECTUL?

Proiectul -în forma lansată în dezbatere publică de MFP- mai conţine şi prevederi referitoare la IMM-urile care vor fi eligibile/neeligibile pentru a participa la program.

IMM-urile eligibile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să nu se afle în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004;

-
 să nu se afle în litigiu, în calitate de pârâţi, cu MFP şi/sau instituţia de credit parteneră;

-
 să nu figureze cu credite în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit sau să figureze cu credite de categoria A sau B;

-
 să nu figureze cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi;

-
împotriva lor să nu fie deschisă procedura insolvenţei;

-
să prezinte instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale, care împreună cu garanţia de stat acordată prin Program vor acoperi în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;

-
 să aibă cel puţin trei ani de la înfiinţare şi să fi realizat bunuri şi/sau servicii şi să fi întocmit bilanţuri contabile în ultimele două exerciţii financiare consecutive încheiate;

-
 să nu înregistreze restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Nu vor fi eligibile pentru acordarea de garanţii IMM-urile din următoarele sectoare/domenii:

- intermedieri financiare şi asigurări;
- tranzacţii imobiliare;
- activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
- producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
- activităţi de închiriere şi leasing;
- activităţi de investigare şi protecţie.

Mai multe informaţii referitoare la subiect pot fi găsite în acest articol sau direct în proiectul MFP-ului.

comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu