Guvernul a adoptat o nouă ordonanţă de urgenţă cu scopul de a reduce cheltuielile și de a încadra deficitul bugetar în limitele impuse de reglementările europene.

Programul de convergenţă 2022-2025 prevede ca deficitul bugetar pentru anul 2023 să nu depăşească 4.4% din PIB, însă România a ajuns la un deficit bugetar de 3,55% din PIB la finalul lunii septembrie. În acest context, Guvernul a adoptat o serie de restricții asupra cheltuielilor publice la nivel local, cu accent pe festivaluri, concerte, competiții și alte evenimente comunitare. În ordonanță, se precizează că autoritățile publice locale nu pot finanța astfel de evenimente în 2023, cu excepția celor finanțate din donații și sponsorizări.

În plus, ordonanța stabilește că, începând cu data intrării sale în vigoare ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice nu pot încheia angajamente legale pentru o serie de categorii de cheltuieli, printre care se numără „Bunuri și servicii,” „Reparații curente,” „Studii și cercetări,” și altele. Conducătorii acestor entități au obligația de a limita plățile lunare pentru „Bunuri și servicii” la nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023.

Cu toate acestea, există și excepții de la aceste reguli. Cheltuielile pentru sănătate și asistență socială, precum și cele pentru unitățile de învățământ preuniversitar și universitar rămân neschimbate. De asemenea, sunt permise cheltuielile legate de evenimentele oficiale ale unităților administrative teritoriale și ale altor sărbători publice stabilite prin lege, precum și cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârşitul de an.

De asemenea, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile şi autorităţile publice nu încheie angajamente legale pentru categoriile de cheltuieli de investiţii prevăzute la art. 38 indice 1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi la art. 46 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Guvernul subliniază importanța acestor măsuri pentru a gestiona deficitul bugetar și pentru a îndeplini țintele de deficit stabilite pentru anul 2023. Fără aceste măsuri, există riscul depășirii acestor limite, ceea ce ar avea consecinţe imediate asupra creşterii costurilor finanţării deficitului bugetar dar şi asupra fondurilor alocate pentru investiţii în cadrul Politicii de Coeziune cât şi asupra fondurilor alocate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Vezi aici OUG 90/2023

Vezi aici Legea 500/2002

Vezi aici alte articole despre deficit bugetar

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here