Guvernul a adoptat în şedinţa de vineri, 19 februarie, Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea și completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație şi agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale.

Potrivit proiectului de OUG, va fi modificată durata schemei – prezenta schemă de ajutor de stat se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar.  În prezent, termenul până la care durează schema este 30 iunie 2021

Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari. Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul în cadrul schemei se face până cel târziu la data de 31 decembrie 2021, iar plata sumelor se face până cel târziu la data de 30 iunie 2022.

Cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanţare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin (2), în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro la nivel de întreprindere.  Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Potrivit proiectului de OUG, adoptat de Guvern, baza de calcul a ajutorului reprezintă:

a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;

b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;

c) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 luni de la data plății sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 12 luni, respectiv, 24 luni.

Beneficiarii vor avea dreptul  să acceseze aceste ajutoare, chiar dacă au mai primit un alt ajutor, dacă ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depăşeşte 1.800.000 euro.

Proiectul de OUG adoptat de Guvern poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.    

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here