Executivul a adoptat o Ordonanță de Urgență cu măsuri ce privesc menținerea țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB în 2018: ocuparea prin examen a posturilor vacante pe principiul 1 la 2 și limitarea cheltuielilor publice, mai ales în ce privește bunurile și serviciile.
Noua regulă de ocupare a posturilor libere din administrație înseamnă că la 2 posturi vacante, se va organiza examen sau concurs doar pentru ocuparea unuia dintre ele, și doar cu încadrarea în buget. Astfel, angajările la stat au rămas aproape blocate, așa cum tot Guvernul a decis în vara aceasta, atunci când a anunțat că până la sfârșitul lui 2017 se blochează toate angajările la stat, deoarece se impune un plan de raționalizare a cheltuielilor.

”Aplicarea acestor măsuri fiscal-bugetare asigură un nivel sustenabil pentru aplicarea majorărilor salariale în sistemul public, conform legii salarizării unitare, a pensiilor şi a celorlalte drepturi sociale, precum şi implementarea reformelor prevăzute în Programul de Guvernare 2017-2020, prin eficientizarea alocării cheltuielilor publice, respectiv prin plafonarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile”, se arată în comunicatul Guvernului.

De asemenea, se menţine procedura de plată eşalonată, pe 5 ani, a sumelor din titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obţinute de angajații din sectorul bugetar, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018. Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru se va compensa numai cu timp liber corespunzător.

Autoritățile locale vor putea aloca sume din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, în plus faţă de nivelul standardelor de cost, mai ales dacă este cazul de asigurare a sumelor necesare funcţionării sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi a căminelor publice pentru persoane vârstnice. Guvernul mai susține că pentru fondurile necesare furnizării energiei termice, autoritățile administrației locale pot utiliza excedentul din anii precedenţi.

O altă măsură prevede plafonarea punctului de amendă, până la 31 decembrie 2018, la suma de 145 lei, cât este în prezent, fără a se majora, așa cum este prevăzut în normele legale, în funcţie de salariul minim brut pe economie garantat în plată.

Citește și:

În ceea ce privește cheltuielile publice, ordonatorii de credite vor lua măsuri de reducere cu 10% cu bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării instituţiei, mai ales a achizițiilor de “autoturisme, mobilier, aparatură birotică, având în vedere necesitatea de a utiliza cât mai eficient resursele bugetare, precum şi necesitatea alocării fondurilor destinate investiţiilor pentru derularea obiectivelor de investiţii.”

Pentru polițiști, militari și funcționari publici cu statut special din penitenciare, indemnizațiile, compensațiile lunare pentru chirie, primele, ajutoarele, despăgubirile, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, vor fi înghețate la nivelul din decembrie 2017, dar se vor primi însă bani pentru activitatea în zilele de repaus. Aceeași măsură de blocare/înghețare a fondurilor va fi aplicată și pentru drepturile de hrană și echipament. De aseenea, indemnizațiile pentru revoluționari vor fi menținute la nivelul din decembrie 2017, ca și rentele viagere prevăzute de Legea educației: “În 2018 nu sunt acordate ajutoarele sau indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, înceterea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă“, a mai anunțat Guvernul.

Dacă nu ar fi aplicate aceste măsuri, deficitul ar urca la 8,11% din PIB, se mai arată în documentele Executivului.

Ai nevoie de Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010? O poți obține în format .PDF sau .MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here