Executivul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care se prelungeşte termenul limită pentru depunerea declaraţiei unice până pe 31 iulie 2018, conform purtătorului de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu.

Măsura a fost luată în condiţiile în care au fost înregistrate probleme la funcţionarea site-ului ANAF şi a Spaţiului Privat Virtual (SPV), însă şi din cauza cozilor mari create la ghişeele Fiscului.

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri extra-salariale (formularul 212) trebuia depusă iniţial până luni, 16 iulie 2018, de către persoanele fizice care au obligaţia:

  • declarării veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2017;
  • declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018;
  • declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

De reţinut că formularul unic se poate depune fie online, în format electronic, la organul fiscal competent, fie în format hârtie, la registratura administrațiilor fiscale ale ANAF sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Pentru depunerea declarației online se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual plătit și se aplică corespunzător și pentru contribuțiile sociale datorate potrivit legii.

Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice vor completa câte o secţiune pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2017, cât şi pentru veniturile estimate pentru anul 2018.

Pentru veniturile realizate din România în anul 2017, declarația se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, potrivit Codului fiscal, provenind din:

  • activităţi independente;
  • cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;
  • activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
  • piscicultură şi/sau silvicultură;
  • transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
  • jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;
  • alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

Ai nevoie de OpANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) – Declarație unică? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here