Ministerul Economiei a anunţat că granturile pentru capital de lucru acordate IMM-urilor  vor putea fi accesate începând de joi, 22 octombrie iar de curând, pe site-ul oficial a fost publicată procedura de implementare a măsurii cuprinse în OUG nr. 130/2020.

Astfel, înscrierile se vor putea face timp de 5 zile lucrătoare, începând de joi, ora 10:00 până miercuri, 28 octombrie la ora 20:00 pe granturi.imm.gov.ro, unde vor transmite formularul de înscriere, completat. Există posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului, aşa cum s-a întâmplat în cazul Microgranturilor acordate din fonduri externe nerambursabile.

Potrivit Art. 12 din OUG nr. 130/2020, granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de pandemie. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2.

Detalii despre înscriere:

  • Pentru participarea la măsura “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă în prima etapă, generând prin această acțiune un cont de utilizator.
  • După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa documentația transmisă și vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării și încărcării de documente diverse aferente plății sau raportării, în mod electronic.
  • Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului.
  • Aplicația va trimite pe toată perioada de implementare a măsurii automat pe adresa de e-mail a solicitantului mesaje de avertizare asupra corespondenței cu MEEMA/AIMMAIPE, corespondență prin care aplicanții vor fi informați asupra acțiunilor ulterioare înscrierii precum contract aprobat,  clarificări, mesaje de încărcare documente, etc.

ATENŢIE: După completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere nu se mai pot face  completări/modificări asupra acestuia.

Dacă se vor constata neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/ corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere a cererii de finantare.

De asemenea, aplicanții care nu au înregistrat la ANAF situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 până la data înscrierii in aplicație, vor primi decizie de respingere.

IMPORTANT: În termen de maxim 180 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor. De asemenea, în același termen de maxim 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar beneficiarul are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres, în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.

Potrivit procedurii, finanţările se dau  în ordinea depunerii cererii de finanțare , în următoarele condiţii:

  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro.
  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Amintim că OUG nr. 130/2020, granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

b)au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;

c)dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

d)mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here