Două noi programe prin care România va atrage granturi SEE, cu o valoare cumulată de aproximativ 29 milioane de euro, au fost semnate recent de ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici.
Cele două programe sunt „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, respectiv „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”.
Prin programul „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” sunt alocate României granturi cu o valoare de peste 22 milioane de euro. Granturile alocate prin intermediul acestui program vor fi utilizate pentru dezvoltarea coeziunii sociale şi economice la nivel local, regional şi naţional.
În acelaşi timp, prin programul „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european” sunt alocate României granturi cu o valoare de peste 6,8 milioane de euro. Prin acest program urmează să fie finanţate proiecte pentru creşterea dialogului cultural şi protejarea identităţii europene prin înţelegerea diversităţii culturale, conştientizarea diversităţii culturale şi întărirea dialogului intercultural, respectiv schimburi culturale între statele donatoare şi România.
Granturile SEE şi norvegiene alocate României în perioada 2009-2014 sunt în valoare de aproximativ 306 milioane de euro. Acestea vor susţine programe şi proiecte din 21 de domenii precum justiţie şi afaceri interne, protecţia mediului, cercetare, sănătate, cultură, societate civilă şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru populaţia romă.
Detalii referitoare la granturile SEE şi norvegiene, găsiţi la: www.norvegia.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro sau www.norwaygrants.ro.

CONTEXT

Prin Acordul pentru Spaţiul Economic European (SEE), trei dintre ţările AELS – Norvegia, Islanda şi Liechtenstein – fac parte din piaţa internă europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul şi sudul Uniunii Europene.

Norvegia este principalul stat donator, contribuind cu 97% din totalul finanţărilor. Obiectivele majore ale granturilor SEE şi norvegiene sunt reducerea disparităţilor sociale şi economice în Spaţiul Economic European şi întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.

În perioada de finanţare 2004-2009, România a avut alocate granturi cu o valoare de aproximativ 100 milioane de euro pentru proiecte în domenii-cheie precum protecţia mediului, producţia sustenabilă, sănătate şi îngrijirea copilului, conservarea patrimoniului cultural şi dezvoltarea societăţii civile. Un număr de 65 de proiecte specifice şi peste 100 de proiecte dezvoltate de ONG-uri au fost implementate, rata de absorbţie ajungând la 85%.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here