Ministerul Economiei informează că, începând cu data de 01 noiembrie 2022, se deschide sesiunea de depunere a cererilor de acord pentru finanțare în baza schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare, publicată în MO nr.776 din 4.08.2022.

„ Începând cu 1 noiembrie 2022, deschidem apelul de de depunere a cererilor privind acordurile de finanțare pentru investițiile din industria prelucrătoare, un moment mult așteptat în economie. Ajutorul de stat în valoare de 300 de milioane de euro pentru anul 2022 si anul 2023, gestionat de Ministerul Economiei, va ajuta companiile, în această perioadă plină de provocări, să-și dezvolte noi linii de producție, să se retehnologizeze și să-și achiziționeze echipamente performante”, a declarat Florin Spătaru, Ministrul Economiei.

Companiile din industrie vor putea depune cererile pentru acordul de finanțare a investițiilor în perioada 01 noiembrie 2022 – 16 decembrie 2022.

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 300 de milioane de euro, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2022-2023;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2022-2027.

Bugetul mediu anual maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 150 de milioane de euro. Numărul maxim estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 30.

Ajutoarele de stat se acordă în baza prezentei scheme pentru realizarea de investiţii iniţiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice.

Sunt considerate costuri eligibile:

a) costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale;

b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de 2 ani; sau

c) o combinaţie între lit. a) şi b) care să nu depăşească suma de la lit. a) sau b), în funcţie de care dintre acestea este mai mare.

Activele achiziţionate trebuie să fie noi, cu excepţia celor pentru IMM-uri şi pentru achiziţionarea unei unităţi. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situaţii:

a) în cazul terenurilor şi clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puţin timp de 5 ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiţii pentru întreprinderile mari şi cel puţin timp de 3 ani în cazul IMM-urilor;

b) în cazul închirierii de instalaţii sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar şi trebuie să conţină obligaţia ca beneficiarul ajutorului de stat să achiziţioneze activul la data la care expiră contractul.

Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul de stat;

b) trebuie să fie amortizabile;

c) trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul;

d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de stat pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.

Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.

În cazul în care costurile eligibile sunt calculate în funcţie de costurile salariale estimate, aşa cum se menţionează la alin. (2), sunt considerate costuri eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă, şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) proiectul de investiţii determină o creştere netă a numărului de angajaţi în unitatea în care a fost realizată investiţia, în comparaţie cu media din ultimele 12 luni, ceea ce înseamnă că orice loc de muncă pierdut se deduce din numărul aparent de locuri de muncă create în perioada respectivă;

b) fiecare loc de muncă este ocupat în termen de 3 ani de la finalizarea lucrărilor;

c) fiecare loc de muncă creat prin investiţie se menţine în zona în cauză pentru o perioadă de cel puţin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puţin 3 ani de la data la care locul de muncă a fost ocupat pentru prima dată, cu excepţia cazului în care locul de muncă s-a pierdut în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2021.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here