Potrivit unui anunţ publicat pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor Umane (POS DRU) a publicat pentru consultare ghidurile solicitantului:

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestor documente pot fi trimise la adresa de e-mail posdru_gscg2013@fseromania.ro până vineri 31.05.2013, ora 14.00.

POSDRU
Sursa foto: FSE

* Despre POSDRU şi fondurile europene

Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 sunt finanţate, din Fondul Social European, proiecte depuse de potenţialii beneficiari şi nu se va acorda finanţare direct persoanelor fizice.

Pentru a primi finanţare nerambursabilă din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România şi, în acelaşi timp, trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu Documentul Cadru pentru Implementarea POS DRU şi Ghidul Solicitantului.

Categoriile de beneficiari eligibili, grupurile ţintă, activităţile eligibile sunt diferite pentru fiecare domeniu major de intervenţie şi sunt specificate în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei cereri de propuneri de proiecte lansate.

Sursa: MFE, FSE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here