Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că a fost întocmit şi publicat „Ghidul pentru telemuncă/munca de la domiciliu şi programul individualizat de muncă”, măsuri obligatoriu de îndeplinit de luni, 9 noiembrie 2020.

Ghidul, publicat chiar pe prima pagină a Ministerului muncii, cuprinde modificările concrete care se vor face în contractile individuale de muncă (CIM), dar și recomandările privind decalarea programului de lucru.

  1. STABILIREA UNOR PROGRAME INDIVIDUALIZATE DE MUNCĂ  – prin decizie unilaterală a angajatorului, astfel încât personalul să fie împărţit în cel puţin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.   Acest fapt implică doar modificarea programului de lucru, nu a unei clauze din contractul individual de muncă şi, prin urmare, nu se transmite în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor.
  2. MUNCA LA DOMICILIU  – pe durata stării de alertă angajatorii pot dispune, prin decizie, munca la domiciliu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

Decizia va conţine, pe lângă elementele generale, şi pe cele prevăzute de art. 109 din Codul muncii:

– faptul că salariatul lucrează de la domiciliu;

– perioada pentru care se aplică această măsură;

– programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;

– obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează

– transmiterea în sistemul informatic privind Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor (REGES/REVISAL) se va efectua în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariaţilor.

  1. MUNCA ÎN REGIM DE TELEMUNCĂ  – pe durata stării de alertă angajatorii dispun, prin decizie, munca în regim de telemuncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Măsura se poate utiliza doar pentru activităţile care presupun folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Decizia va conţine, pe lângă elementele generale, şi următoarele elemente prevăzute de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă:

– precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;

– perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;

– locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;

– programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului; modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;

– responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sanatatii în muncă;

– obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, dupa caz;

– măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;

– obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, în materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;

– condiţiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here