Ministerul Finanţelor Publice a publicat un proiect de Ordin pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Conform Notei de fundamentare a proiectului de act normativ, Asociaţia Română a Băncilor a considerat necesară elaborarea unui ghid practic pentru exemplificarea regulilor fiscale aplicabile pentru determinarea profitului impozabil de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS.

* Ce conţine Ghidul practic?

Acest Ghid practic este destinat înţelegerii regulilor fiscale aplicabile pentru determinarea profitului impozabil şi include o serie de exemple care tratează aspecte punctuale:

Exemplul I – Retratarea fondului comercial

Sunt prezentate regulile fiscale aplicabile la momentul retratării, la data de 01.01.2012, în contextul în care fondul comercial recunoscut conform reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, îndeplineşte în continuare condiţiile de recunoaştere potrivit prevederilor IFRS.

Tratamentul contabil al fondului comercial conform reglementărilor contabile aplicabile până la data de 31 decembrie 2011 este diferit de tratamentul contabil prevăzut de IFRS.

Conform IFRS, fondul comercial nu se amortizează, iar pierderile din depreciere nu sunt reluate într-o perioadă ulterioară. La momentul retratării cheltuielile cu amortizarea cumulată, precum şi reluările ajustărilor pentru depreciere sunt anulate.

Exemplul II – Provizioane specifice

Se prezintă regulile fiscale aplicabile la momentul retratării provizioanelor specifice. De asemenea, sunt prezentate operaţiunile aferente constituirii/reducerii cheltuielilor cu ajustările pentru depreciere conform IFRS, constituirii/reducerii filtrelor prudenţiale şi regimul fiscal aplicabil acestora.

Exemplul III – Active financiare disponibile în vederea vânzării

Sunt prezentate operaţiunile efectuate la momentul retratării şi operaţiuni din aplicarea efectivă a IFRS, cu exemplificarea regulilor fiscale aplicabile.

Exemplul IV – Operaţiuni de acoperire

Sunt prezentate regulile fiscale aplicabile operaţiunilor de acoperire pentru cele două categorii de instrumente de acoperire, respectiv, instrumentul de acoperire a riscului de valoare justă şi instrumentul de acoperire a riscului fluxurilor de trezorerie, la momentul retratării şi al aplicării efective a IFRS.

Exemplu V – Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost

Sunt prezentate regulile fiscale pentru situaţia în care se modifică politica contabilă de evaluare ulterioară a activelor imobilizate, respectiv, trecerea de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, operaţiune care se efectuează la data de 01.01.2012, odată cu aplicarea IFRS.

Operaţiunile contabile evidenţiate sunt următoarele:

– eliminarea efectului reevaluării;

– înregistrarea ajustării la inflaţie.

 Din punct de vedere fiscal, este prezentată modalitatea de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 34 lit. c), coroborate cu prevederile art. 193 lit. b) din Codul fiscal.

Exemplul VI – Active imobilizate deţinute în vederea vânzării

Sunt prezentate regulile fiscale aplicabile în cazul în care un activ înregistrat iniţial ca activ imobilizat deţinut pentru activitatea proprie este clasificat ca activ imobilizat deţinut în vederea vânzării.

Este evidenţiată şi situaţia în care intervine o modificare în planul de vânzare iniţial şi are loc reclasificarea activului imobilizat deţinut în vederea vânzării în categoria activelor imobilizate deţinute pentru activitatea proprie.

În acest context, se precizează regimul fiscal al amortizării contabile înregistrată la momentul reclasificării şi valoarea fiscală rămasă de amortizat.

Exemplul VII – Investiţii imobiliare

Sunt prezentate regulile fiscale aplicabile în cazul în care un activ înregistrat iniţial ca imobilizare corporală este transferat în categoria investiţiilor imobiliare.

De asemenea, în cadrul exemplului sunt evidenţiate şi regulile fiscale aplicabile pentru evaluarea ulterioară a investiţiilor imobiliare.

Exemplul VIII – Retratarea cheltuielilor de constituire

Sunt ilustrate regulile fiscale aplicabile la momentul retratării la data de 01.01.2012, în contextul în care, tratamentul contabil al cheltuielilor de constituire conform reglementărilor contabile aplicabile până la data de 31 decembrie 2011 este diferit de tratamentul contabil prevăzut de IFRS.

Astfel, în cazul în care instituţiile de credit au optat pentru imobilizarea cheltuielilor de constituire, acestea au fost amortizate în cadrul unei perioade de maxim 5 ani, iar potrivit IFRS cheltuielile de constituire sunt recunoscute drept cheltuieli atunci când sunt suportate. Prin urmare, se efectuează retratarea acestora.

Sursa: MFP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here